FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Ny karenstids- och förbudslista 1 juli

2019-06-24

Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) senaste sammanträde beslutades ett antal förändringar av karenstider för tävling med hästar.

Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen.De skandinaviska trav- och galoppförbunden inför förändringarna gemensamt från den 1 juli 2019. Svenska Ridsportförbundet följer detta med några mindre förtydliganden.

För läkemedel med substansen xylazin (Nerfasin vet., Rompun vet, Xylavet och Xysol vet.) förlängs karenstiden från 96 timmar till 6 dygn (144 timmar).

Förbudet att påverka cirkulationen i huden och underliggande vävnad om det orsakar obehag, smärta eller hudskador hos hästen har utökats genom att även gälla metoder och inte enbart så kallade blister. Metoderna omfattar t.ex. bränning, en omdiskuterad metod som inte rekommenderas i modern hästsjukvård.

Övriga förändringar är uppdateringar av substanser eller generella förtydliganden.

HÄR hittar du karenstidslistor, dels den som gäller fram till 30 juni och den som gäller fr o m 1 juli 2019

Annons