Ökade foderkostnader?

2018-08-10

Sommarens varma väder och torka kommer att ge effekter i form av brist på foder. Alla som behöver köpa hö eller hösilage får nog räkna med höjda priser och ökade kostnader. Vi har sammanställt frågor och svar.

Vad kostar foder för en häst cirka per månad eller år?
En normalstor häst äter ca 13 kg hösilage per dag. Ett normalpris på hösilage (de inplastade du ser på fälten) är cirka 2,00-2,50 kr ink moms per kg, men det kan givetvis finnas stora prisvariationer runt om i landet. Hö är oftast dyrare då det kräver längre torktid, cirka 2,50-3,50 kr ink moms per kg. Lokala skillnader i pris kan naturligtvis förekomma.

En ridskola har ofta sina hästar i verksamhet 11 månader om året.
13 kg x 2,50 = 32,50 kronor per dag / 991,25 kronor på en månad/ 10 904 kronor per år om hästen äter hösilage 11 månader.
Om det inte är rätt näringsvärden i fodret så behöver man stödfodra, så kvalitén är viktig.
 
Hur mycket har kostnaderna ökat hittills?
På flera håll har priset på hö/ hösilage fördubblats.

Vilka ökade kostnader förväntas och hur länge?
Idag har vissa lyckats köpa foder, en del andra har så att de klarar sig ett tag, och väntar på regnet med en förhoppning om en andra skörd. Om inte regnet kommer så kommer fler att tvingas att importera. Import har skett och kan ske från till exempel Polen och Tyskland, men kanske även från långväga håll som till exempel Kanada. Och för importen tillkommer transportkostnaderna.

Kan kommunerna hjälpa?
För ridskolorna kan det vara svårt att kompensera för de ökade foderkostnaderna. De flesta ridskolor har förhandsinbetalning och höstens ridpriser är fastlagda och betalda.
Kan kommunen stötta med mellanskillnaden från ordinarie pris till nuvarande nivå kan det vara en stor hjälp.

Många kommuner har gett bönderna möjlighet att slå kommunens mark och använda slaget gräs mm till egna djur, men inte sälja vidare. De flesta ridskolor köper in sitt foder vilket innebär att ridskolorna inte har samma möjlighet eftersom de saknar maskiner, förvaringsutrymmen mm. Så denna satsning har varit bra för bönder med egna djur, men inte för dem som lever på att leverera foder.

För att slippa ta av vinterns förråd kan man, om möjligt, hägna in mer mark för att utöka betet. Men det kostar i form av staket, tråd, isolatorer, handtag och arbetsinsats, dessutom är det svårt att få ner stolparna i torkan.

Annons