FOTO: Mikael Sjöberg

Regeringen vill utreda spiltfrågan

2018-06-28

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa krav på att hålla djur lösgående, och vilka behov som finns av övergångsbestämmelser och undantag.

Jordbruksverket ska analysera vad som kan vara en rimlig övergångstid för att ställa om till lösgående system.

Med lösgående system avses till exempel boxar, ligghallar, inhägnader eller andra liknande utrymmen.

I uppdraget ingår att inhämta synpunkter från företrädare för branschen, berörda organisationer, inklusive intresseorganisationer, och länsstyrelserna.

Utredningen ska överlämnas till regeringen senast 1 juli 2019.

HÄR hittar du regeringens uppdrag till Jordbruksverket

Regeringen har under våren presenterat en ny Djurskyddslag men delen om lösgående system ska alltså utredas 

Annons