FOTO: Mikael Sjöberg

Smittskydd – allas vårt ansvar

2018-09-04

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur hälsoläget är i stallet, inte minst för hästarnas välmående. Sjukdomar hos hästar kan ta allvarliga vändningar eller orsaka konsekvenser för andra hästägare om smitta förs vidare. Även gemensamma hästtransporter kan utgöra en smittorisk om man inte tänker på detta.

Det som till exempel ser ut att vara en enklare förkylning kan vara symptom på en allvarligare luftvägsinfektion, till exempel kvarka eller virusabort Har hästarna inte hållits isolerade, eller varit på ett evenemang eller tävling, kan spridningen bli större än nödvändigt. Det kan orsaka ordentliga streck i räkningen för många ryttare, tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier.

Det är alltså viktigt för all hästverksamhet att hästarna skyddas från smittor och att infektioner kan bekämpas effektivt.

Ansvar
Du som ryttare och hästägare är ansvarig för att din häst inte har med sig smitta till en tävlingsplats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas. Det finns reglerat i TR I moment 112 och säger i korthet att;

ryttare som ska delta i tävling i Sverige respektive i internationell tävling är skyldig att förvissa sig om att:
- hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
- hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.

Dessutom har hästägaren enligt TR I moment 166 ansvar för att underrätta ryttaren om sådant som kan påverka om den är i tävlingsmässigt skick. Smitta och misstanke om smitta är en sådan omständighet.

Svenska Ridsportförbundets Disciplinnämnd har i sommar haft tre fall som rör tävlingsdeltagande trots smitta, riktighet i så kallad hästägarförsäkran/ryttarförsäkran samt informationsansvar till ryttare.
Disciplinnämnden ser i sin bedömning av de här ärendena mycket allvarligt på det som inträffat och understryker i sin skrivning det ansvar ryttare och hästägare har när det kommer till smittskyddet.

Påföljden i de fall Disciplinnämnden bedömt under sommaren är mellan 6 och 9 månaders avstängning.

DIN 3 2018 - Tävlingsdeltagande trots smitta på egen gård. Riktighet i hästägarförsäkran/ryttarförsäkran.
DIN 11a 2018 - Deltagande i tävling trots smitta i stall. Riktighet i hästägarförsäkran/ryttarförsäkran
DIN 11b 2018 - Riktighet i hästägarförsäkran, informationsansvar till ryttare

HÄR kan du läsa Disciplinnämndens beslut i sin helhet

Annons