FOTO: Mikael Sjöberg

Tävlingsstoppet i Stockholm hävt

2019-03-08

Det frivilliga tävlingsstoppet i Stockholmsområdet med anledning av smittläget upphörde  torsdagen 7 mars. Några arrangörer i området har själva valt att ställa in sina tävlingar i mars, liksom arrangörer på andra platser i landet. Se nedan

På SVA:s hemsida finns en samlad information om utbrott av virusabort och hästinfluensa – Läs mer HÄR

Aktuell smittinfo finns också HÄR 

Hästägarförsäkran är grundbulten i all träning och tävling med häst, och något som alla ryttare och hästägare ska känna till och ta ansvar för;
”Med hästägarförsäkran ansvarar ryttaren för att häst eller ponny som kommer till tävling inte visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit under de tre senaste veckorna före tävlingens början.” HÄR kan du läsa mer om hästägarförsäkran

Hela tävlingssystemet bygger på att alla tar ansvar för sin hästs hälsa och att ryttare och hästägare kan lita på att ingen utsätter medtävlare för smittorisk. Det gäller också vid träning.

Tävlingsarrangörer och stallägare får utifrån aktuell smittinfo och eget omdöme avgöra om man vill ha anläggningen stängd ännu en tid för externa besök, och detsamma gäller hästägare och ryttare som vill tävla eller träna på annan anläggning än den egna.

Infektionssjukdomar finns naturligt i hästpopulationen, men var och en måste ta sitt ansvar för att förhindra smittspridning samt se över sin hästs vaccinationsskydd avseende hästinfluensa.

Ridskolan Strömsholm öppnade anläggningen för träning och tävling på torsdagen, men  kommer fortfarande inte att öppna stallarna för besökare.

Vi påminner dem som är aktuella för Gothenburg Horse Show om smittskyddsmeddelandet från organisationen av evenemanget 

Inställda tävlingar närmaste tiden
7-10 mars Kungsbacka Ridklubb, elit, nationell, regional hoppning – Inställd
8-10 mars Billdals Ridklubb, nationell dressyr – inställd
7-9 mars Linköpings Fältrittklubb, nationell, regionala dressyr ponny. Flyttat till 6-7 april
8-10 mars Hamre Ridlubb, nationell, regional hoppning – Inställd
16-18 ars Hammarö Ryttarförening, nationell, regional dressyr ponny – Inställd
17 mars Vätö Ridklubb, nationell, lokal sportkörning – Inställd
17 mars Sorunda Ridklubb, nationell, regional dressyr – Inställd

För regionala/lokala tävlingar se tävlingsterminen

Annons