FOTO: Mikael Sjöberg

Aktuell tävlingsinformation

2019-02-22

Det är fortsatt tävlingsstopp i Stockholmsdistriktet. Linköpings FRK flyttar fram sin nationella ponnydressyr och Billdals RK ställer in sin nationella dressyr i mars. Bruksprovet på Flyinge kommer att genomföras.

Det frivilliga tävlingsstoppet i Stockholm fortsätter fram till 7 mars. Fyra tävlingar är inställda.
Avvakta gärna med att åka på tävling eller träning med din häst, framför allt om du bor i Stockholm med omnejd, närmaste tiden.

Linköpings Fältrittklubb (OBS-tävling) har har flyttat sina nationella och regionala dressyrtävlingarna för ponny den 7-9 mars. Nytt datum 6-7 april.

Billdals Ridklubb ställer in sin nationella dressyr (OBS-tävling junior/yr) den 8-10 mars.

Strömsholms Ridskola, Västmanland, håller stängt för externa besök av hästar för tävling och träning. Läs mer HÄR


Bruksprovet på Flyinge 26 februari - 3 mars kommer att genomföras med extra försiktighetsåtgärder. Information kommer att sändas till deltagande hingstägare och allmänheten från SWB och finns HÄR.
SWB kommer i samband med bruksprovet att kräva en underskriven hästägarförsäkran, dvs inte bara den som undertecknas automatiskt via TDB, samt en ifylld tempkurva på den aktuella hingsten de senaste 5 dagarna som ska uppvisas INNAN hingsten lastas av på Flyinge.
Med hästägarförsäkran ansvarar ryttaren för att häst som kommer till Bruksprovet eller annan tävling inte visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit under de tre senaste veckorna före tävlingens början.

TRI Mom 112 2019; Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:
hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom och att;
hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.

2019-02-13

Temporärt tävlingsstopp i Stockholm

Med anledning av det aktuella läget med fall av den centralnervösa formen av virusabort i Stockholm har Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund i samråd med arrangörerna i Stockholmsområdet infört ett frivilligt tävlingsstopp i Stockholm de närmaste tre veckorna.  

Tävlingsstoppet gäller från idag den 13 februari fram till och med den 6 mars 2019.

För att främja smittskyddet, iakttag god hygien vid besök i hästanläggningar, som rengjorda skor, rena kläder och håll god handhygien före och efter besöket.

Alla som har kontakt med häst i Stockholmsområdet ska tänka på att undvika onödiga besök i andra stall än det egna under den närmaste tiden.

De tävlingar som är inställda är;
Södertälje Ridklubb - regional hoppning 17 februari
Märsta Ridklubb - regional dressyr 17 februari
Täby Ryttarsällskap - regional dressyr häst, nationell dressyr ponny
Rånäs Ridklubb - lokal dressyr 24 februari

Här nedan kan du läsa mer om smittskydd mm.

Höjt smittskyddstänk - allas ansvar  

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.
>> Smittskyddsregler vid tävling  

Som framgår av SVA:s hemsida så förekommer Virusabort normalt i hästpopulationen ("endemiskt"), men då fall inträffar är det viktigt att söka rätt information för att undvika att felaktiga uppgifter sprids.
När det gäller information om sjukdomar och smitta så hänvisar vi till SVA som har sakkunskap inom området. Detaljerad information, handlingsplaner och om förebyggande arbete finns på SVA:s hemsida, både vad gäller EHV-1, som det handlar om i det här fallet, och till exempel kvarka.
HÄR kan du läsa mer om infektionssjukdomar hos häst, hitta checklistor och skyltar

Danska Ridsportförbundet, tillsammans med veterinärer, valde vid förra årets danska utbrott av den centralnervösa formen av herpesvirus EHV-1 ("Virusabort”) att införa begränsningar i tävlande baserat på rekommendationer och frivillighet samt att tävlingsarrangörer själva ställde in tävlingar om de var i riskzonen.

I Sverige är till skillnad från Danmark den centralnervösa formen av EHV-1 anmälningspliktig. Ett ridsportdistrikt kan tillsammans med aktuell förening agera i samråd med varje ridklubbs "stallveterinär" eller behandlande veterinär, både vad gäller isolering samt eventuellt inställande av tävling.
>> Läs mer om Virusabort/EHV-1

För att underlätta för veterinärer och hästägare vid misstanke om olika smittor har SVA tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en ny blankett för isoleringsrekommendationer samt en hälsoövervakningslista och informationsskyltar. Se länk ovan

Annons