FOTO: Mikael Sjöberg

Tillfällig rapporteringsnivå för CBD

2019-04-30

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har beslutat införa en tillfällig rapporteringsnivå för cannabidiol,(CBD), i de nordiska länderna.

Svenska Ridsportförbundet har samarbetat med Svensk Travsport och KRAFFT/Lantmännen i denna fråga och ansluter sig till det beslut som idag tagits av de nordiska travsportförbunden genom NEMAC enligt nedan.

Läkemedelsverket klassificerar CBD som ett läkemedel både för människa och djur. För häst finns inget inregistrerat läkemedel som innehåller CBD på den nordiska marknaden. Det kan dock finnas i en del tillskott samt i hampaolje-produkter även för häst.
Det har tidigare inte funnits en rapporteringsnivå för substansen utan alla analysfynd, oavsett hur låga mängder man hittar, kan betraktas som positiva.

Det har nu visat sig att CBD även kan återfinnas i låga mängder i foder vilket genom förfinade analysmetoder gör att substansen även kan hittas vid provtagning av häst. Då substansen i nuläget kan betraktas som foderrelaterad genom kontamination, är det motiverat att införa en tillfällig rapporteringsnivå under vilken substansen kan betraktas som irrelevant med hänsyn till effekt på hästen. 

Med nuvarande kunskapsläge och tillgängliga analysresultat från foder bedöms risken för att överskrida rapporteringsnivån genom utfodring som mycket låg om inte andra CBD-källor tillförts hästen samtidigt. I högre mängder kan substansen på grund av bland annat anti-inflammatorisk effekt klassas som otillåten medicinering. Övriga så kallade cannabinoider blir på grund av sina narkotiska effekter klassade som helt förbjudna.

I de fall man ändå överskrider rapporteringsnivån, kan hästsporterna genom analyser av foder undersöka korrelationen mellan foder och hästens analysresultat för att utesluta att CBD tillförts på annat sätt.

För närmare information om berörda foderprodukter hänvisas till KRAFFT/Lantmännen 

För medicinska frågor hänvisas till Peter Kallings, veterinär rådgivare åt Svenska Ridsportförbundet, via peter.kallings@nshorse.se.

Annons