FOTO: Mikael Sjöberg

Varning för användning av Ranitidin till tävlingshäst

2019-03-22

Flertalet utländska fall med positiva dopningsprover visar att karenstiden på 96 timmar för Ranitidin INTE är tillräcklig. På rekommendation av NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) avråds från all användning av Ranitidin till tävlingshäst.

Ranitidin ingår i flera läkemedel som används för människa och är en histamin (H2)-receptorblockerare som verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken.

Tillgängliga läkemedel på svenska marknaden är Inside Brus, Rani-Q, Ranitidin Actavis, Ranitidin Apofri, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Stomacid, Zantac och Zantac Brus. I Sverige finns inget inregistrerat läkemedel för häst som innehåller läkemedelssubstansen ranitidin. Alternativa läkemedelssubstanser finns tillgängliga.

I Karenstids- och förbudslistan för Svensk Ridsport har det angetts en gemensam skandinavisk karenstid för Ranitidin på 96 timmar. Den uppgiften i listan korrigeras och tas bort nu.

Annons