FOTO: Mikael Sjöberg

Viktigt att kolla hästens vaccinationer

2019-02-09

Förutom ett utbrott av virussjukdomen EHV-1 sedan några veckor kommer nu också rapporter om fall av hästinfluensa, både utomlands och i Sverige. Som häst- eller stallägare är det viktigt att se över vaccinationsstatus för samtliga hästar.

Under januari 2019 isolerades hästar för den allvarliga neurologiska formen av virusabort (EHV-1) i två stall. Inga nya stall med nervsjukdomen har tillkommit (8 februari), enligt information från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

– De aktuella stallen med sjukdomen neurologisk virusabort håller sina hästar isolerade. Det finns idag inga tecken på smittspridning till andra stall, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA.

SVA har uppdaterat sin information, bland annat beskrivningen av hur viruset smittar:
EHV-1 smittar via noskontakt, men även indirekt via luften, föremål och personer. Hästar med övre luftvägsinfektion orsakat av herpesvirus sprider miljoner viruspartiklar med nysning eller hosta. Dessa fångas upp i näsborrarna av mottagliga hästar. Droppinfektionen i luften från en virus-utsöndrande häst kan spridas i ett stall eller mellan hagar som ligger mycket nära varandra. Smittan sprids normalt inte långa sträckor genom luften. Ett väl tilltaget säkerhetsavstånd är 50 meter.

Det finns inget vaccin som är registrerat att skydda mot den neurologiska formen av EHV-1.

Här hittar du informationen i sin helhet.

Nytt utbrott av hästinfluensa

Utbrott av hästinfluensa förekommer regelbundet över hela världen. Nu rapporteras det om utbrott i Belgien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nigeria och USA. Storbritannien har vidtagit åtgärder med bland annat inställda tävlingar inom galoppen.

I Sverige upptäcktes nyligen ett fall av influensa, hos en nyimporterad, ovaccinerad häst i Västra Götaland. Det kan alltså finnas anledning att vara extra vaksam om nyligen importerade hästar kommer till stallet då de inte alltid är vaccinerade.

Viruset är mycket smittsamt men sjukdomen kan begränsas med vaccination.
- Att vaccinera hästarna är nyckeln i bekämpning av sjukdomen, säger Göran Åkerström, chefsveterinär på FEI, i ett utskick från FEI där han även betonar vikten av att alla hästar i samma stall vaccineras, inte bara de som tävlar.

Hästar som tävlar internationellt ska vaccineras varje halvår medan det svenska tävlingsreglementet TR 1 Gemensamma föreskriver årlig vaccination.
- Detta är att betrakta som en minimumregel, man bör för att erhålla ett optimalt skydd vaccinera enligt tillverkares och veterinärs rekommendation vilket kan vara halvårsvis med tanke på den aktuella situationen, säger Peter Kallings, veterinär rådgivare åt SvRF.

Observera att det enligt TR måste gå minst sju dagar efter vaccination innan tävling (för att hästarna ska vara i tävlingsmässigt skick, samma regel som för FEI), även om vaccinpreparatet som sådant kan ha en kortare karenstid för tävling.

Mer information om hästinfluensa hos SVA

Frågor och svar hos FEI (pdf, engelsk)

FEI har också en weebkurs på ämnet

Annons