Uppstallning på tävling

1 juli 2010 trädde nya regler för träning och tävling med djur i kraft samt bland annat regler för att motverka smittspridning på tävlingsplatserna. Regler och allmänna råd är framtagna av Jordbruksverket. För ridsporten innebär det utökade krav på rengöring av temporär uppstallning.

Rengöring av uppstallning

I reglerna för Arrangörens skyldigheter står att inhysningssystem, dvs uppstallning, som används i samband med tävling inte får innehålla gammalt strömedel, foderrester eller gödsel, samt att ytor som kan nås av uppstallade djur rengjorts och desinficerats innan annat djur inhyses. Permanenta krubbor och vattenkoppar ska göras oåtkomliga för gästande djur.

Rengöringen innebär att det ska vara synligt rent. Boxen får inte innehålla synlig gödsel, använt strömedel, foderrester eller smuts som kan komma av att hästarna kliat sig på inredningen. Du ska desinficera de ytor som det är stor risk att hästen kommer i kontakt med via mun och näsborrar, exempelbvis boxgaller.

Om det finns misstanke om att en häst med smittsam sjukdom använt en box ska hela boxen rengöras, desinficeras och ges möjlighet att torka upp. Vid epizootisjukdom, eller salmonella som lyder under zoonoslagen, ska du naturligtvis följa instruktionerna i Jordbruksverkets saneringsplan.

Läs Jordbruksverkets frågor och svar om rengöring av gästuppstallning för tävlingshästar


Senast uppdaterad: 2018-05-03

Annons