TR 2019: Fler hinder och nya bedömningar

2018-11-19

Det blir fler hinder i 0,90 –1,40 hoppning från och med 2019. Kategorilös centimeterhoppning och tre nya bedömningar införs. Stjärnsystem införs och kvalregler till elithoppning/**** samt SM likställs. Det är de största nyheterna i TR III, Hoppning.

Utomhus höjs antalet hinder till 14 i 1,20 till och med 1,40 hoppning. I 1,10 och 1,15 blir det maximalt 12 hinder samt i 0,90 till och med 1,05 11 hinder utomhus. Inomhus höjs antalet hinder till 12 i 1,20 och 1,25 samt till 11 i 1,10 och 1,15. 10 hinder är det nya maximala antalet hinder inomhus från och med 0,90 till och med 1,05 hoppning. I ponnyhoppning är antalet hinder oförändrat.

Marklinje blir obligatoriskt i alla hoppningar till och med 1,20 hoppning och får förekomma i 1,25–1,30 hoppning. Bommar rekommenderas väga mellan 10 och 12 kg. I TR 2021 införs regeln i TR.

Det nya stjärnsystemet införs i hoppning, där inget ändras förutom benämningen lokal tävling/*, regional tävling/** och nationell tävling/***. Dagens elithoppning motsvaras av ****-fyrstjärnig hoppning. Det nya är en *****-femstjärnig nivå. Där kommer kriterier att fastställas av Hoppkommittén under vintern. 2019 läggs tävlingar som uppfyller kriterierna, som är på väg ut på remiss hos svårklassarrangörerna, in som femstjärniga. Inför 2020 blir det möjligt för arrangörerna att söka på de nya stjärnnivåerna.

Kval till elittävling och SM har likställts så det nu krävs två felfria ritter på 1,45 hoppning eller högre för seniorer, 1,40 hoppning för young riders och 1,35 hoppning för juniorer.

Lägre standardhoppningar finns redan nu att välja i TDB. Nu regleras dessa även i TR, från och med Lätt J/0,20 hoppning. Dessa hoppningar kan ordnas som kategorilös centimeterhoppning (moment 324), där häst och ponny kan tävla i samma klass. Det nya här är att det inte får vara kortare än 21 meter mellan hinder på relaterade avstånd för att ponny och häst ska kunna hoppa på samma bana.

Tidigaste start för fyraåriga hästar blir 1 april. För start i 1,30 hoppning och högre på häst blir lägsta ryttarålder 12 år.

Tre nya bedömningar införs: A:Da Capo; A:Plus och A:Da Stilla.
A:Da Capo innebär att ryttaren själv väljer vilken tid han ska rida på. Resultatet blir antalet fel och den differens det blir mellan önskad och uppnådd tid i ritten. Den kan ridas med en eller två omgångar.
A:Plus innebär att man får ett poäng för varje övervunnet hinder istället för 0 fel. Vinnare är den med högsta poäng och vald metod (exempelvis tid eller inverkanspoäng).
A: Stilla innebär att det mitt på banan finns ett markerat område, där ekipaget ska skritta eller göra halt under 5 sekunder. Om inte ekipaget lyckas med det blir det 4 fel för olydnad.
Centimeterhoppningen och de nya bedömningarna har testats 2017 och 2018 inom ramen för 90/10-gruppen och Idrottslyftet.

En arbetsbeskrivning för Svenska Ridsportförbundets tekniska delegater i hoppning införs. I huvudsak ska delegaten vara ett stöd för banbyggaren, men även för arrangören i underlagsfrågor.

Öronsnäckor förbjuds under tävlingsritten och får bäras i ett öra vid framhoppning/framridning. Kravet på långärmat när man rider med väst försvinner. Boots tillåts på hästens bakben, även tillsammans med andra skydd. Clips på anatomiska nosgrimmor, där kontakt mellan clips/bett/nosgrimma finns förbjuds. Om en ryttare inte tar av förbjuden utrustning innan start innebär det startförbud.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons