Anvisningar för bed. A:Stilla

2019-02-04

Nu finns anvisningar för den nya hoppbedömningen A:Stilla publicerade. Dessutom en typbana, som kan användas av banbyggare vid behov.

Anvisningar A:Stilla.

Typbana A:Stilla

Vid årsskiftet infördes flera nya bedömningar i hoppning i TR III: A:Stilla, A:Plus, A:Da Capo och centimeterhoppning. De är ett led den så kallade 90/10-gruppens arbete med att förnya tävlingssystemet för barn och ungdomar.

Som alltid när nya bedömningar tillkommer är det från början inte exakt klart hur det ska gå till, frågeställningar dyker upp vid införandet. För att underlätta för ryttare, arrangörer, tränare, banbyggare och domare/överdomare finns nu en guide. Detta efter synpunkter som kommit in från banbyggare och domare/överdomare vid de repetitionskurser som hålls i början av varje tävlingsår.

Anvisningar för övriga nya bedömningar kommer att publiceras löpande den närmaste tiden. 

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons