Sportkörning 2025

2018-06-27

Ta chansen att lyfta fram dina visioner för Sportkörning år 2025

Under de dryga hundra år som Svenska Ridsportförbundet funnits i olika former, har samhället genomgått en omvälvande förvandling. Idag är förändringstakten snabbare än någonsin och vi står inför flera utmaningar. Såväl förbundet som organisation men också de olika grenarna inom ridsporten.

Det strategiska arbete som förbundsstyrelsen inledde under 2016 utgår från att ridsporten även i framtiden ska vara attraktiv, relevant, stark och självklar del av både idrotten och samhället. Förbundsstyrelsen arbetar med ett strategidokument som kallas för ”Ridsport 2025”, vilket förgrenar sig ut i sektioner och kommittéer. 

En stor del i detta arbete är Sportkörning 2025.
- Vem utvecklar Sportkörning i Sverige? Svaret är att det gör vi alla; föreningar, arrangörer, aktiva, tränare, domare, banbyggare, eldsjälar med flera. Tillsammans är vi sportkörningen i Sverige!

Svenska Ridsportförbundets Körkommitté arbetar ständigt med att utveckla sportkörning inom ramen för den centrala verksamheten i förbundet. SvRF:s körkommitté tar fram visioner, måldokument, regler och utbildningar, samordnar den nationella tävlingsterminen, arrangerar konferenser och utbildningar m.m.

Med den här enkäten vill vi ha Er hjälp att få fram era visioner och förslag. Vi hoppas att ni tar er tid att svara på några frågor och tar chansen att visa vad du anser är viktigast för att utveckla Sportkörningen i Sverige mot år 2025.

Dela gärna länken så fler får chansen att påverka.

Till enkäten

Tack för ditt engagemang! 

Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons