Blanketter för körtävling

Dokumenten är publicerade i pdf-format, om inget annant anges.

Bilagor till TRV Körning hittar du i TR V.

INSTRUKTIONER OCH PROTOKOLL Nr Reviderad
Sekreteriatstablå 501  150613
Speakerinformation 502  160310
Startanmälan 503  
Protokoll veterinärbesiktning 504 090101
Protokoll spannkontroll 505 090101
Protokoll funktionskontroll   160310
     

Instruktioner Hinderchef   
Protokoll Hinderchef med skiss
Protokoll Hinderchef utan skiss

515
516a
516
170510
150521
150521
Tidkort för sträckor - ekipage 517 170510
Tidkort sträckor - funktionärer    
Instruktioner fast tidtagning   
Protokoll fast tidtagning Start-Mål
518
519
150521
150521
Instruktioner Observatör
Protokoll Observatör
520
521
170510
930516
Protokoll Precision 522 130512
Sammanställning Maraton 523 150521
Generalprotokoll 524 170510
Överdomarrapport, TD o Kuskrepresentant  
Instruktioner till domaransvarig körkommittén
528:
1-4
160602
      
Handlingsplan vid olycksfall   160302
Incidentrapport (word)   120511
Andra säkerhetsdokument (länk)   180130
Mall för kuskmeddelande  (word)   090101
Arrangörsguide   160607
Ansökan tävlingsveterinär - se www.sjv.se    

Senast uppdaterad: 2019-05-09

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons