FOTO: Roland Thunholm

Åldersgränser för ponnyryttare – vad tycker du?

2014-05-23

I över tio år har åldersgränsen för ponnyryttare diskuterats i olika forum och med olika utgångspunkter.  Tävlingssektionen har sammanställt ett förslag angående åldersgränser för ponnyryttare, och nu har du möjlighet att komma med synpunkter.

Förslaget angående åldergräns för ponnyryttare ingår i en större genomlysning Tävlingssektionen har gjort av ponnyverksamheten. Under hösten kommer sektionen att presentera förslag på framtidens tävlande för barn inom ridsporten.

Det finns många åsikter om ponnytävlandet, det märks tydligt i den debatt som förts det senaste halvåret. Den debatten har framförallt handlat om reglerna för Ponny-SM i hoppning. 
Den stora frågan är hur vi får fler aktiva inom ponnytävlandet.

Det finns också många åsikter om svenska åldersgränser för ponnyryttare. Det finns de som tycker att Sverige ska följa FEI, där det är 16-årsgräns och att man bara tävlar C- och D-ponny på SM nivå. På flera håll i Europa är det högre åldersgränser för ponny på nationella tävlingar, till exempel i England där man kan rida ponny till 21 år. 
Det viktigaste är att vi är överens om att ponnyåren för våra barn och ungdomar ska vara roliga och utbildande. Det är här vi skapar ett livslångt intresse för ridsporten och passionen för hästen.

Att förändra åldersgränserna för våra ponnyryttare är ett strategiskt beslut för ridsporten, där vi som förbund med vårt beslut kommer att påverka utvecklingen av antalet aktiva inom ponnysporten.

I januari 2013 startade Tävlingssektionen en genomlysning av ponnyverksamheten där bland annat ponnyryttaråldern var en av frågeställningarna. Vi har samlat in åsikter från olika grupper och vi har haft ett internt arbete fram till och med nu. Nu finns nedanstående förslag som vi vill ha synpunkter på.

Vi önskar nu dina synpunkter på förslaget senast 8 juni, för att kunna arbeta fram ett slutgiltigt underlag för beslut!

Vänliga hälsningar
Tobias Mattsson, Ordförande Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion


Nedan de förslag vi vill ha synpunkter på

1.    Lägsta ålder för ryttare att tävla oavsett ponnykategori eller häst
Förslag: En lägsta ålder på 8 år (from det år man fyller 8) för att få starta på officiella tävlingar med en bedömning som rangordnar de tävlande. Gäller ej starter i bed A eller Clear Round.
Motivering: att yngre barn tävlar mot sig själva för att uppnå ett resultat.

2.    En åldersgräns för B-ponnyryttare
Förslag: En åldersgräns tom 13 år (tom det året man fyller 13 år) för att starta B-ponny i dressyr, fälttävlan och hoppning.
Motivering: en enhetlig ålder oavsett disciplin.

3.    Två åldersgrupper för C-ponny- och D-ponnyryttare
Ofta är vi stolta över att alla tävlar på samma villkor inom ridsporten oavsett ålder eller kön, dock kan våra ungdomar uppleva att ryttarens färdigheter skiljer sig mellan en 14 åring och en 18 åring.

Att införa två åldersgrupper är en anpassning av ridsportens ungdomsverksamhet till en svensk standard inom idrottens ungdomsverksamhet. Man ska som barn/ungdom tävla i sin egen åldersgrupp. Vi har idag, och vill inför flera åldersgrupper, för ungdomar som tävlar häst; Childrens Competion, Junior, Young Rider och U25.

Förslag: att i kategori C respektive D införa två åldersgrupper/klasser:
•    Grupp 1: för ponnyryttare tom 16 år (det året man fyller 16 år)
•    Grupp 2: för ponnyryttare from 17 – tom 20 år(det året man fyller 17/20 år)
•    Om klass ej bildas i en av grupperna slås klasserna samman
Motivering: vi motiverar att höja åldern till 20 år med att våra ungdomar vill fortsätta tävla sin ponny så länge man har möjlighet och är ett proportionerlig ekipage. Vi har ett uppdrag av RF att arbeta för att flickor i åldern 15-19 år inte slutar med sin idrott under gymnasietiden.

I dag ser vi heller inget problem med att proportionerliga ekipage tävlar ponny oavsett ålder på ryttaren, då du idag kan tävla din ponny som överårig ryttare på hästtävlingar.

Om klasserna slås samman enlig förslag 3, ska klasserna då slås ihop per kategori, dvs C-ponny för sig och D-poony för sig, eller ska klassen slås ihop enligt ålder så de yngre rider i en klass och de äldre i en klass.

HÄR finns enkäten - vi ser fram emot ditt svar

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons