TR 2019: Nytt stjärnsystem för alla tävlingar

2018-11-19

Det blir nya beteckningar för tävlingsindelningarna. Stjärnor kompletterar de benämningar som nu finns.

I korthet blir det så att lokal tävling även blir enstjärnig tävling/*.

Regional tävling blir tvåstjärnig tävling/**.

Nationell tävling blir trestjärnig tävling/***.

Elittävling blir fyr- eller femstjärnig tävling/****/*****.

Detta regleras i respektive gren-TR.

2019-2020 kommer både de nya och gamla benämningarna att finnas parallellt. Tanken är att de gamla benämningarna försvinner från och med 2021. Inga förändringar i innehåll görs för lokala, regionala och nationella tävlingar, förutom de nya namnen

Anledningen till införandet är dels att ge arrangörerna större möjligheter att marknadsföra sina tävlingar till en bredare allmänhet, dels att införa en högsta nivå över dagens tävlingar, den femstjärniga nivån.

2019 tilldelas alla elittävlingar fyrstjärnig status. Vad som krävs för att arrangera femstjärniga tävlingar blir en fråga för grenkommittéerna att besluta om den närmaste tiden. Tävlingar som uppfyller femstjärniga kriterier tilldelas femstjärnig status.

Till 2020 kommer det att bli möjligt för arrangörerna att separat ansöka om fyr- respektive femstjärnig status.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons