TR 2019: Stärkt djurskydd nytt i TR 2019

2018-11-19

Svenska Ridsportförbundet genomför flera förstärkningar av djurskyddet i TR 2019. Syftet är att stärka hästarnas välfärd och att garantera tävling på hästarnas villkor. I hoppning och dressyr kommer första start med 4-åriga hästar att kunna göras tidigast 1 april.

I TR I moment 112 införs en ny generalklausul, att ryttaren ”har ansvar för att över allt prioritera hästens välmående…”

I momentet står också att om veterinär, överdomare eller domare beslutar om startförbud för häst, på grund av skada eller för att den inte är i tävlingsmässigt skick, ska man avstå från start med hästen i minst sju dagar. Ett exempel är att om startförbudet börjar en torsdag får hästen starta tidigast nästkommande fredag. Överdomaren rapporterar in startförbudet till Svenska Ridsportförbundet, som via överdomaren vid nästa tävling kan kontrollera att startförbudet inte bryts.
Det är ryttarens ansvar att hålla reda på tidsgränsen.

Rollkur och hyperflektion, alltså böjning av hästen under tvång, blir förbjudna åtgärder på hela tävlingsområdet. Nosgrimmor får inte spännas hårdare än med en lucka på 1,5 cm vid nosryggen (moment 174). Överdomaren beslutar om vad som räknas som förbjuden åtgärd.

Om hästen blöder, och det är orsakat av ryttaren, innebär det alltid avstängning/startförbud, oavsett ryttarens avsikt. Blod, sår eller märken orsakat av annat än ryttarens inverkan bedöms från fall till fall (moment 174).

Vid kontroll av vaccination tas straffavgiften bort för missade eller inte införda uppgifter i TDB, då blir det endast avstängning eller startförbud. Straffavgiften delas endast ut om hästen inte är korrekt vaccinerad. (Moment 170).

I distansritt införs utökade vilotider om en häst blir utesluten av metaboliska orsaker eller om den har oregelbunden gång (moment 630).

I Mounted Games införs att ryttaren inte får väga mer än 20 procent av hästens vikt.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons