Två fall av Salmonella hos häst har konstaterats i Sörmland

Två hästar smittad av Salmonella

2019-05-29

Två fall av Salmonella hos häst har rapporterats i trakten kring Eskilstuna. Båda hästarna har avlidit.

Vilket är ovanligt förutom då sjukdomen drabbar föl.
Sjukdomen är smittsam mellan djur och människor och rapporteringspliktig.
 Så här informerar Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA om Salmonella hos häst.

” Smitta sker via kontaminerat vatten eller foder. Infektion hos häst förlöper vanligen utan symtom eller med varierande grad av diarré, som spontanläker. Under diarréfasen är smittrisken hög. Undantagsvis ses allvarligare symtom.”

” Infektion med salmonella är vanligt förekommande hos djur och människor över hela världen, men Norden (Sverige, Norge och Finland) utgör ett unikt undantag med färre infektioner. Salmonellainfektion hos hästar är alltså relativt ovanligt i Sverige.”

Peter Kallings. Svenska Ridsportförbundets djurskyddskommittés ordförande och veterinär, betonar:
-  Det viktiga är goda hygien, handtvätt och att ha möjlighet att stalla upp nya hästar i separata stallar, säger han och så här skriver SVA:

”Förebyggande åtgärder

Mottagningsstall är alltid bra att ha. Nyanlända hästar bör stallas upp där tre veckor. De flesta smittsamma sjukdomar hinner bryta ut under denna tid. Mottagningsstallet sköts om möjligt av separat person, alternativt sist under arbetspasset. Separata kläder, skor/stövlar och stallredskap används i mottagningsstallet.

 Handhygien är viktigt att upprätthålla mellan stallarna. Händerna tvättas med tvål och vatten vid synlig smuts och sedan används handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel finns att köpa på apotek.

Läs mer här om smittskydd

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons