FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Klassificering

Vad är klassificering?
För att tävla i paradressyr från och med regional nivå, samt i parakörning från LA kan du klassificera dig och få ett medicinskt kort. Klassificering är en undersökning där man bedömer ryttarens/kuskens fysiska förmåga att framföra sin häst. Det leder till att utövare med liknande förutsättningar ska kunna tävla mot varandra på ett sportsligt och rättvist sätt. Undersökningen är en objektiv bedömning där man mäter nedsättningen ur ett perspektiv speciellt framtaget för ridsport. Bedömningen utförs av Svenska Ridsportförbundets speciellt utbildade sjukgymnaster.

Det medicinska kortet visar vilken profil och grad (tävlingsklass) utövaren tillhör. Beroende på vilken profil du har får du även rätt att använda en del hjälpmedel. Vanliga hjälpmedel för ryttare kan vara ett eller två spön, öglor på tyglarna eller att sätta fast foten med gummisnodd i stigbygeln. För en kusk kan det vara att groomen har rätt att hålla i pisken samt sköta bromsen på vagnen, öglor på tömmarna eller specialutformade vagnar.

Svenska Ridsportförbundet följer FEI:s regler när det kommer till bedömning av utföraren samt tilldelning av hjälpmedel, och tar även stöd av FEI:s reglemente i övriga frågor. Vill du läsa mer ingående hittar du FEI Classification Manual HÄR

Vem kan klassificeras?
Alla funktionsnedsättningar är olika, vilket gör det svårt att skriva ett regelverk som täcker alla. De nedsättningar som omfattas i dagsläget ska vara permanenta och kunna mätas objektivt. För att kunna klassificeras måste ryttaren/kusken ha en nedsättning i muskelstyrka, ledrörlighet eller koordination i någon arm/ben eller i bålen med minst 15 %.

Exempel på klassificerbara funktionsnedsättningar:

Rörelse:

 • Neurologiska: Hypertoni (spasticitet, stelhet, dystoni), ataxi, atheos, perifer nervskada, nedsatt muskelstyrka.
  Exempel på vanliga hälsotillstånd som är inkluderade:
  - Cerebral Pares
  - Stroke
  - Förvärvad hjärnskada
  - Multipel Skleros
 • Övriga: medfödd extremitetsmissbildning, amputationer, nedsatt passivt rörelseomfång, nedsatt muskelfunktion, benlängdsskillnad, kortväxthet.
  Exempel på vanliga diagnoser som kan vara inkluderade:
  - Artrogryphos
  - Ryggmärgsskada komplett eller inkomplett
  - Muskeldystrofi
  - Plexus skada
  - Ryggmärgsbråck och spinala missbildningar

Synnedsättning: B1 eller B2 klassificerad enligt IBSA´s klassificeringsregler.

Exempel på funktionsnedsättningar som är svåra att bedöma eller gradera objektivt och därmed inte går att klassificera:

 • synnedsättning (IBSA klass B3 och B4)
 • hörselnedsättning
 • åldersrelaterad artros, stelhet och värk
 • allmänt försvagande sjukdom (ex. vissa muskelsjukdomar)
 • fetma
 • osteochondritis, OD, OCD
 • hudsjukdomar
 • sömnrelaterade sjukdomar (ex. narkolepsi)
 • hypermobilitet av leder (ex. Ehler Danlos)
 • låg muskelspänning eller hypotoni
 • blödarsjuka
 • epilepsi
 • utmattningssyndrom som fibromyalgi eller myalgisk encefalit
 • svindel eller yrsel
 • avsaknad eller dysfunktion av inre organ
 • respiratoriska sjukdomar
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • smärta
 • nedsättning av mentala funktioner (mental retardation, conversion disorder, demens, inlärningssvårigheter)
 • Reflex Sympathetic Dystrophy eller Complex Regional Pain Syndrom utan permanent lednedsättning och muskelnedsättning.

Vad behövs innan en klassificering?
Innan en klassificering ska du i god tid (4 veckor innan) lämna in ett läkarintyg som styrker din diagnos: Blankett för läkarintyg  samt ditt godkännande på den här blanketten.
Dessa skickar du till ansvarig tjänsteman på kansliet i samband med att du anmäler dig till en klassificering. I vissa fall kan andra intyg krävas för att styrka en viss diagnos (ex. vid synnedsättning).

Hur går en klassificering till?
Vid en klassificering är det oftast två klassificerare som undersöker och bedömer utövarens fysiska funktion, vilket kan innefatta muskelstyrka, ledrörlighet och koordination. Undersökningen tar mellan 15-45 minuter och kan vara mycket fysiskt påfrestande. I dagsläget tittar inte klassificerare på utövaren uppsutten, vilket man däremot gör vid en internationell bedömning.

Till klassificeringen ska ryttaren/kusken ta med de hjälpmedel som används vid tävling och som inte redan är godkända enligt TR II och TR V. Det gäller även ortoser och korsetter som används under kläderna vid ridning eller körning. Vid svårigheter att ta med hjälpmedlet går det bra att uppvisa bilder.

Hur länge gäller en klassificering?
En klassificering gäller mellan ett till fem år beroende på vilken typ av diagnos utövaren har. En funktionsnedsättning som kan variera över tid, ex. Multipel skleros kan behöva bedömas oftare jämfört med en mer stabil funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning som ex. förlamning eller amputation leder oftast till en grad och profil som är livet ut, därför kan det räcka att klassificeras en eller två gånger.

När kan jag klassificera mig?
Svenska Ridsportförbundet erbjuder 2-3 tillfällen per år att klassificera sig. 1-2 tillfällen på våren beroende på efterfrågan, samt 1 tillfälle i samband med SM i körning eller paradressyr. Datum och plats publiceras på hemsidan när de är fastställda. Kontakta ansvarig tjänsteman på kansliet om du är intresserad av att skaffa medicinskt kort.

Vad kostar det?
Att anmäla sig till en klassificering kostar 850 kr. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte vid avanmälan.

När får jag mitt medicinska kort?
När bedömningen är klar skickar klassificerarna underlagen till SvRF:s kansli. Därefter utfärdar ansvarig tjänsteman på kansliet kortet och skickar hem till dig. Hör av dig om du har frågor kring ditt kort.

Hur tävlar jag med mitt medicinska kort?
På tävlingar där det krävs medicinskt kort ska du alltid ha med dig kortet och visa det i sekretariatet innan din första start på tävlingsplatsen. I samband med din anmälan är det bra om du meddelar arrangören om du behöver speciella hjälpmedel, ex. ramp vid uppsittning. Fyll i Parabilagan: Anmälan tävling (docx) och skicka in till arrangören. Bilagan är extra viktig om du ska låna häst på tävlingsplatsen.

Det medicinska kortet gäller på alla körtävlingar, men i dressyr gäller det endast på paratävlingar eller vid integrerade paraklasser. Deltar du i en vanlig dressyrtävling behöver du ha dispens för att få använda dina hjälpmedel. Det medicinska kortet är ingen dispens.

Vem kan tävla inom Special Olympics?
I dagsläget är det enbart ryttare med utvecklingsstörning som kan tävla inom Special Olympics. Där finns speciellt framtagna dressyrprogram som skiljer sig något mot paradressyrens program. Vid paratävlingar i dressyr ska det erbjudas klasser för ryttare inom Special Olympics. För att klassificeras inom Special Olympics krävs ett psykologutlåtande som intygar utvecklingsstörningen. Intyget skickas till ansvarig tjänsteman på kansliet.

Vart vänder jag mig om jag vill ha mer information?
Kontakta ansvarig tjänsteman på kansliet, SvRF:s parakommitté för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning eller din grenledare/-ansvarig i distriktet.

Ansvarig tjänsteman:
Annica Lund, annica.lund@ridsport.se 0220-456 26


Senast uppdaterad: 2019-03-28
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons