Kostrekommendationer för olympiska idrottare

SOK´s, Sveriges Olympiska Kommitté, uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för svenska idrottare att nå världseliten och bidra till konkurrenskraftiga svenska OS-trupper. En viktig del av detta arbete är att förmedla kunskap om kost- och vätskestrategier med särskild fokus på idrottsspecifika och individuella behov vid olika träningsbelastningar.

Kostrekommendationerna utgår från aktuellt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet. Här avhandlas energi- och näringsbehov, kostens sammansättning, vätskebehov, kosttillskott och strategier för viktförändring. Vidare är kostrekommendationerna tänkta att på ett överskådligt sätt belysa hur dessa riktlinjer kan följas.

Kostrekommendationerna riktar sig till svenska idrottsmän och –kvinnor som tävlar på internationell nivå med sikte mot världstopp. De generella riktlinjer som ges kan användas som underlag för ett mer individuellt och idrottsspecifikt kostupplägg. När nya väsentliga rön framkommer blir en revision av kostrekommendationerna aktuell.

Läs mer i dokumentet

Kostrekommendationer för olympiska idrottare juni 2016 (pdf)

Kostrekommendationer för olympiska idrottare - utgångspunkt och summering juni 2016 (pdf)


Senast uppdaterad: 2016-07-06

Annons