Felicia Grimmenhag har, tillsammans med Eva Lundqvist, varit i ATG Hopp & Talang 2016.
FOTO: Jessica Ortiz Bergström

Dags att söka till utvecklingsprogrammet

2017-02-04

Sedan 2016 har paradressyren haft två platser i ATG Hopp & Talang, Svenska Ridsportförbundets utvecklingsprogram för ryttare på nivå 4 i ridsportens plan för ryttarutveckling. Nu finns det möjlighet för två nya pararyttare att få stöd i sin sportsatsning under 2017

Satsningen kommer att genomföras i form av ett stipendium för perioden 1 mars 2017 – 31 dec 2017. Under den här tiden disponeras medlen utifrån ryttarnas individuella behov, vilka identifieras i samråd med resursgrupp och mentor. Det ges även möjlighet för ryttarna att närvara vid delar av träffarna för nivå 3 och 4.

Satsningen ingår i verksamheten för nivå 4 (av 5) i Ridsportens plan för ryttarutveckling. Läs mer HÄR

De två pararyttare som blir uttagna, vill vi även bokar in Gothenburg Horse Show fredagen den 24 februari i kalendern, där vi kommer att ha en presskonferens för att presentera ryttarna och övriga delar av satsningen ATG Hopp & Talang

FOKUSOMRÅDEN FÖR NIVÅ 4 ÄR:

 • · Fördjupad och befäst teknisk färdighetsutveckling
 • · Fördjupad hästkunskap/omsorg
 • · Fördjupad individuell tränings-tävlingsplanering
 • · Individuell träning
 • · Fördjupad kunskap om, samt tillämpning av idrottspsykologi
 • · Fördjupad träningsfysiologi häst
 • · Etik och moral
 • · Fysträning för ryttare, kostlära
 • · Management för en hållbar sportsatsning/livsstil
 • · Fördjupad mediaträning

Stipendiaten tilldelas ett mentorskap där mentorn Barbro Lindström kommer att finnas tillgänglig som stöd i ryttarens satsning.

MÅLSÄTTNING MED STIPENDIET INOM ATG HOPP & TALANG - PARA, är att inspirera och utveckla ryttaren, synliggöra ridsportens plan för talangutveckling och ATGs roll som motor i den svenska hästnäringen. Svenska Ridsportförbundets målsättning med utvecklingsmodellen är att ge optimala förutsättningar för fler ryttare att nå mästerskapsnivå, samt ett livslångt intresse för ridsporten.

VEM KAN SÖKA?
För att ansöka till ATG HOPP & TALANG - PARA STIPENDIAT kommer hänsyn att tas till följande kriterier:

 • Ryttaren ska kunna vara en ambassadör för ridsporten och stå bakom Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor.
 • Ryttarens tillgång till häst/hästar samt personliga profil och upplägg.
 • Ryttarens utvecklingsbarhet och inställning är delar som väger tungt i selekteringen av deltagare till våra centrala talangsatsningar. Det handlar mycket om en kombination av förmåga, tron på sin egen förmåga och viljan att nå toppen.
 • Hänsyn kan även tas till tävlingsresultat.

Ansökan behandlas av ATG Hopp & Talangs resursteam tillsammans med Agneta Aronsson, ledare för paradressyren, samt Barbro Lindström, ATG Hopp & Talangs mentor för pararyttarna.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress & födelsedatum.
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din vardag och varför du vill vara med i ATG HOPP & TALANG - PARA STIPENDIAT. Ange även om du har någon befintlig sponsor.
 • Information om din(a) häst(ar) samt eventuella resultat med kommentarer om hästens förmåga.
 • Referens från tränare eller ledare, med kontaktuppgifter.

Ansökan skickas till Daniel Bergqvist
E-post daniel.bergqvist@ridsport.se

Sista ansökningsdag är den 16 februari 2017 

Frågor kan ställas till Anna-Clara Pettersson, koordinator ATG Hopp & Talang
E-post annaclara@equiqlaris.se
Mobil +46737220204

Annons