Annons

    Hem / Tävling / Smittinfo / Vaccinationer

Vaccinationer

Regler och rekommendationer angående vaccination mot hästinfluensa från 1 juni 2019:

Grundvaccination

Ny regel – i samband med grundvaccination ska den andra vaccinationen (B-vaccination) göras inom 21-56 dagar, mot tidigare 21-92 dagar, och den tredje vaccinationen (C-vaccination) ske inom 90–180 dagar efter B-vaccinationen, mot tidigare 365 dagar.

Den nya regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination. Hästar som har den hittills gällande grundvaccination kan fortsätta tävla som tidigare.

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av
21–56 dagar mellan A och B. Åtta dagar efter B-vaccinationen är hästen startberättigad.
Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Åtta dagar efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad.
Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott

Revaccination

Ny rekommendation – revaccination var sjätte månad.
Minsta intervallet för revaccination enligt TR är som tidigare en gång per år, men en stark rekommendation är att revaccinera var sjätte månad. Detta gäller förutom enligt ovan - även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.

Regler om vaccination finns i TRI Mom 170 

Obs! Enligt TR I Mom 170, Vaccinationsbestämmelser, måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination mot hästinfluensa innan hästen får starta i tävling. Från 2019-04-01 har vaccin mot hästinfluensa 7 dagars karenstid.

Läs mer om smittskydd och smitta