TR 2019

Här finns alla grenars tävlingsreglementen, TR I - TR X, i sin helhet för utskrift.

HÄR finns en sammanfattande artikel med de viktigaste ändringarna för 2019.

I menyn kan du läsa mer om till exempel ridsportens Code of Conduct, SM-regler samt om de speciella regler som gäller för att tävla ponny.

Dokumenten är publicerade i pdf-format. Obs att de sista sidorna i varje TR är TR I, Gemensamma bestämmelser.

Tips! Sök på ord i TR genom att trycka ctrl + F när du har dokumentet öppet.

Tryckta TR 2019 finns att köpa i Shopen.  

TR I – Gemensamma bestämmelser

TR I Gemensamma bestämmelser
TR I Gemensamma bestämmelser (pdf för utskrift)
TR I Gemensamma bestämmelser, mark up 

Förtydliganden:

TR I moment 170 B
Nya lydelser gällande fr o m 1 juni 2019. Gäller endast häst som påbörjar sin grundvaccination (A-vaccination) 1 juni 2019 eller senare.
För att få starta i svenska officiella tävlingar, inbjudningstävlingar och högre, måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensan A2. 

1. Vaccinationsintervall 

1.1.1       Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21–56 dagar mellan A och B. Efter B-vaccinationen är hästen startberättigad. Se moment 170.1.3.

1.1.2       Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad. Se 170.1.3.

1.2     Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

1.3       För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination (B, C och R). Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vecka. 

1.4      För att ur medicinsk synpunkt få det bästa skyddet bör tillverkarens rekommendation om vaccinationsintervall följas.

2. Vaccinationsintyg 

2.1 Vaccinationer ska vara införda under varje licensierad häst i TDB. 

2.1.1 Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad kopia, ska medföras och kunna visas upp före start. 

2.1.2 Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomaren, som kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB och vaccinationsintyg stämmer överens. Överdomaren har rätt att delegera kontrollen till sekretariatet. 

2.1.3 Minst 5% av de deltagande hästarnas vaccinationer ska kontrolleras.

3. Överskridande av senaste vaccinationsdag. 

3.1 I det fall kortare tid än 21 dagar gått mellan vaccination A och B räknas detta som en ny A-vaccination. 

3.2 I det fall längre tid än 56 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination. 

3.3 I det fall kortare tid än 90 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny B-vaccination.

3.4 I det fall längre tid än 180 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny A-vaccination.

3.5 I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet. Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med A+B+C-vaccination.

I övrigt enligt moment 170 A.

TR I 2019 moment 174.3.11, tillägg (om nosgrimmor): Måttangivelsen är en rekommendation.

TR I 2019 moment 182.5, ny lydelse: En officiell funktionär avstår från att göra några otillbörliga offentliga uttalanden på sociala medier, som kan skada Svenska Ridsportförbundet eller ridsporten i allmänhet.

TR II – Dressyr

TR II Dressyr
TR II Dressyr, mark up 
TR II Dressyr, pdf för utskrift
TR II Dressyr, bilaga betsling   Gäller kalenderår 1 januari-31 december 2019  
TR II Dressyr, Hjälpmedel godkända för Pararyttare enl mom 210.5 

Förtydligande moment 210
2.2.2. Om sporrar med trissor används måste trissorna vara släta och avrundade (inte ha skarpa kanter) och vara fria att rotera.
Förtydligande - nedanstående typ är tillåten i enlighet med FEI:s regler.

Sporre

 

Moment 204.1.6 upphör att gälla from 1 augusti 2019.
Från och med det datumet är det fritt att starta två klasser per dag vid nationella flerdagars ponnydressyrtävlingar, inom de övriga ramar som anges i TR II moment 204 och övriga relevanta moment. Läs MER

 

Moment 204.1.6. - upphör gälla 1 augusti 2019
”P” Ponny får på nationell/*** flerdagarstävling endast starta en gång per dag. Förtydligande: Endast en start per dag, oavsett antal dagar ekipaget startar och oavsett status på klass, får göras på nationella flerdagarstävlingar. 

Moment 201. 1.4.3.3. - TR-ändring fr o m 1 september 2019
RÅ 16. Öppen för ponnyryttare som under kalenderåret fyller högst 16 år.

TR III – Hoppning

TR III Hoppning
TR III Hoppning, mark up 
TR III Hoppning, pdf för utskrift
TR III Anvisningar banbygare, domare, överdomare
Anvisningar bed. A:Stilla
Typbana bed A:Stilla 

Förtydliganden: 
Meningen "Gäller inte unghästar" i moment 302.3.5 och 302.3.6 har ny lydelse, "Gäller inte okvalade unghästar". Kvalreglerna för unghästar i moment 304 kvarstår och har företräde.

Moment 305.1.1: Ordet "långärmad" stryks.

Moment 306.6: Boots kan användas även utan andra benskydd.

Moment 306.6.1 sista punkten ny lydelse: "Inga andra skydd/ingen annan utrustning förutom boots av traditionell typ, helt öppna nedtill, kan användas tillsammans med ovanstående skydd".

Moment 314.7, sidan 38 första raden, stryks: "...två nedslag och två olydnader...". Läggs till: "ett nedslag och två olydnader".

TR IV – Fälttävlan

TR IV Fälttävlan
TR IV Fälttävlan, mark up 
TR IV Fälttävlan, pdf för utskrift
TR IV Fälttävlan, komplettering IT110H 

TR IV Fälttävlan bilagor:

TR V – Sportkörning

TR V Sportkörning
TR V Sportkörning, mark up 
TR V Sportkörning, pdf för utskrift
TR bilder 2019 (pdf)

TR VI – Distansritt

TR VI Distansritt
TR VI Distansritt, mark up 
TR VI Distansritt, pdf för utskrift

TR VI Distansritt bilagor:

TR VII – Voltige

TR VII Voltige
TR VII Voltige, mark up 
TR VII Voltige, pdf för utskrift
Korrigering TR VII_mom 756.1 samt bilaga B
Korrigering TR VII_mom 755.2

TR VIII – Mounted Games

TR VIII Mounted Games   
TR VIII Mounted Games, mark up

TR IX – Reining

TR IX Reining     
TR IX Reining, pdf för utskrift

TR X – Working Equitation

TR X Working Equitation  
TR X Working Equitation, mark up
(Moment 1047 och moment 1067 finns inte i innehållsförteckningen i denna mark up-version)
TR X Working Equitation, pdf för utskrift

TR X Working Equitation - bilagor

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Dessa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020. 
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.


Senast uppdaterad: 2019-09-06
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons