Tävla utanför Svenska Ridsportförbundet


Grundregeln är att medlem med tävlingslicens i Svenska Ridsportförbundet inte tävlar hos arrangör som inte är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Ryttare har dock möjlighet att söka godkännande för att delta i tävling hos arrangör som inte är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Se text i TR, Tävlingsreglementet. Detta finns även reglerat i Svenska Ridsportförbundets stadgar Kapitel 10 § 44.

"Medlem får inte delta i tävling arrangerad av annan än föreningar inom förbundet. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till förbundet får medlemmen delta endast om förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet."

Ansökan om godkännande görs på blankett ställd till Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse.

De försäkringar Svenska Ridsportförbundet har för ryttare genom licensförsäkringen och den gemensamma olycksfallsförsäkringen gäller inte då ryttare tävlar hos arrangör som inte är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Arrangören omfattas inte heller genom Svenska Ridsportförbundet av Riksidrottsförbundets grundförsäkring för förening och arrangör.

Blankett för ansökan om att tävla utanför Svenska Ridsportförbundet


Senast uppdaterad: 2015-10-05
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons