TR 2019: Två nya klasser i voltige

2018-11-19

Skrittklass och mixklass. Lägg det på minnet – det är de nya tävlingsklasserna inom voltigen.

I skrittklass förväntar man sig att det i första hand är barn upp till och med 12 år som deltar. Klasen kan avgöras både individuellt och i lag, se TR VII moment 761. Mixklass är en lagklass, se TR VII moment 760.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons