CUS styrelse 2019
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

CUS - Centrala Ungdomssektionen

Centrala Ungdomssektionen (CUS) är en av tre sektioner i Svenska Ridsportförbundet, de andra två är Tävlingssektionen och Ridskole- och Utbildningssektionen. Sektionerna är direkt underställda förbundsstyrelsen.

CUS är unga som jobbar för andra unga. CUS arbetar både strategiskt och operativt för att stärka ungdomarnas roll inom ridsporten. Exempel på saker som är på gång nu är verktygslådan "Trygg i stallet", utdelning av stipendier, hästkunskapstävlingar samt utveckling av ungdomsledarkursen.

CUS fungerar också som stöd för distriktens ungdomssektioner (DUS) genom att bland annat ordna inspirationsträffar och utbildningar för dem.

CUS utser två ungdomsledamöter och en ungdomssuppleant att representera ungdomarna i Förbundsstyrelsen. På så sätt kan unga ridsportare vara med och påverka ridsporten på central nivå.

Vilka som ska ingå i CUS bestäms vid Riksungdomsmötet, som hålls på våren vartannat år. Nästa Riksungdomsmöte genomförs våren 2021. Inför Riksungdomsmötet arbetar valberedningen med att ta fram förslag på vilka som ska sitta i CUS nästa period.

>> Här hittar du kontaktuppgifter till CUS

Följ CUS arbete via bloggen Ung i Ridsporten , via Facebook eller Instagram @ungiridsporten

CUS Valberedning
Ni kan komma i kontakt med valberedningen via e-post cusvalberedning@ridsport.se


Senast uppdaterad: 2019-05-07

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons