Mentorprojektet för ridsportens unga ledare har haft upptaktsträff.

Mentorprojekt för unga ledare

Svenska Ridsportförbundets centrala ungdomssektion (CUS) har initierat ridsportens mentorprojekt för unga ledare. Syftet med projektet är att utbilda, utveckla men framför allt att sörja för att behålla unga organisationsledare kvar inom ridsporten, så att de så småningom vill vara med och engagera sig på regional och central nivå inom förbundet.

I mitten av april 2010 var det dags för upptakt. Malin Morén, ledamot av CUS och förbundsstyrelsen under 1990-talet och nu organisationsutvecklingskonsult, ledde adepterna under helgen. Hon talade mycket kring mentorskapet, relation mentor och adept och ungdomarna fick förbereda sig inför det första mötet med respektive mentor. Adepterna fick även grunderna i motivationspsykologi och personlighetstypning.

Mentorerna till projektet har handplockats inom ridsportens egna led, med stor hänsyn tagen till adepternas önskemål och deras drömmar kring framtiden!

Svensk ridsport har många ledare idag på olika nivåer, såväl inom de ideella leden som på tjänstemannasidan, som är fantastiska förebilder och det har vi utnyttjat i det här projektet! Det är med en stor glädje vi noterar att de tillfrågande mentorerna har sagt ja till detta uppdrag.

Rebecca

Rebecka Nero

Sara

Sara Nilsson

Rebecka Nero och Sara Nilsson är två av adepterna i Mentorprojektet. Läs om hur de upplevde upptaktsträffen och deras funderingar inför projektet:


Senast uppdaterad: 2015-06-01

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons