Vara - ett projekt om självkänsla

Hur är det egentligen med tjejers självkänsla - och vad händer när den vacklar? När grupptrycket ökar & osäkerheten växer sig starkare?

Under de senaste åren har det i den allmänna debatten framförts larmrapporter om att ungdomar mår allt sämre, inte minst unga tjejer. Bland ridsportens aktiva finns massor av tjejer upp till 26 år.

Frågan vi ställde oss var: Hur mår egentligen tjejerna i stallet och hur kan vi bidra till att stärka deras självkänsla? Med detta som utgångspunkt initierades projektet VARA.

Resultatet av projektet har sammanställts i ett handledarmaterial. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar samt visa på metoder för att arbeta med tjejers självkänsla.

Materialet är just nu under uppdatering och beräknas vara klart 2016.


Senast uppdaterad: 2016-04-26

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons