Mini- och Maxignägg

Mini- och Maxignägg är ett lekfullt teorimaterial för barn och ungdomar. Häftena går att jobba igenom helt teoretiskt eller, om man så vill och har möjlighet, varva med praktiska övningar.

Avsikten är att ge eleverna en känsla för vad som ingår i hästlivet – oavsett gren eller disciplin – och inspirera dem att åka till stallet och lära sig mer. Inga förkunskaper krävs utan all kunskap som behövs för att svara på frågorna, hittar man i sitt personliga häfte. Förutom övningar finns utrymme att fylla i information om sig själv och sin favorithäst. Det kan vara smart att samla in alla häftena efter varje gång, annars finns risk för att eleverna går händelserna i förväg.

Upplägget och innehållet i Mini- och Maxignägg påminner om varandra och kapitlen följs åt, men övningarna blir mer omfattande och svårighetsgraden högre i Maxi. Vi hoppas att du och dina elever får ett antal lärorika och inspirerande sammankomster.

Materialet finnas att köpa hos SISU Idrottsböcker


Senast uppdaterad: 2018-08-22

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons