FOTO: Mikael Sjöberg

Tack för ditt engagemang!

Likväl som ditt engagemang är personligt, är den kunskap och erfarenhet du får med dig på vägen individuell. Men det finns vissa färdigheter som följer med förtroendet som kan vara bra att framhålla vid en anställningssituation eller för din personliga utveckling.

Genom Ditt ideella engagemang på föreningsnivå...
...är Du formellt en del av svensk ridsport och en förebild för andra ungdomar och barn i klubben. Som förebild i klubben ges Du möjlighet att utvecklas i Din ledarroll.
...innehar Du många gånger en ledarroll.
...har Du insikt i praktiskt styrelsearbete. Mötesteknik, beslutsprocesser och förankring är viktiga ingredienser i det arbetet.
...tar Du ansvar som både engagerar och utvecklar. Många gånger ingår i uppdraget att, självständigt eller i grupp, driva projekt inom föreningen.

Genom Ditt ideella engagemang på distriktsnivå...
...är Du formellt en del av svensk ridsport och en ambassadör för de föreningar Ditt distrikt företräder.
...har Du en fördjupad insikt i praktiskt styrelsearbete. Mötesteknik, beslutsprocesser och förankring är viktiga ingredienser i det arbetet. Frågorna på distriktsnivå är många gånger av mer strategisk än operativ karaktär.
...har Du ansvar för att initiera och samordna större projekt. Din roll blir många gånger mer ledande och förmågan att stödja, engagera och entusiasmera andra är avgörande.

Som förtroendevald i någon av Svenska Ridsportförbundets centrala styrelser...
...är Du en ambassadör för Svenska Ridsportförbundet som tillhör ett av de största specialidrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet.
...är Du en del av ett professionellt styrelsearbete med ansvar att utveckla och lyfta svensk ridsport såväl här och nu som på lång sikt.
...har Du dels ett övergripande ansvar för verksamheten – dels har Du många gånger ett ekonomiskt- och ett ledningsansvar för någon verksamhetsgren inom Svenska Ridsportförbundet.


Senast uppdaterad: 2013-05-14

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons