Ung och aktiv inom ridsporten

UNG OCH AKTIV  vänder sig till alla unga som vill vara med och påverka ridsporten att bli ännu bättre.

Eftersom fler än hälften av våra 150 000 medlemmar i landets cirka 900 föreningar är under 26 år är det extra viktigt att våra ungdomar också är med i ridsportens demokratiska process. En stor och viktig arena för detta är varje förenings ungdomssektion och dess egen styrelse.

Den här boken är en vägledning, en guide till en fungerande ungdomssektion, utformad efter varje förenings eget behov. Boken ”Ung och aktiv inom ridsporten” bjuder på handfasta tips, råd och inspiration.

Beställ boken via SISU Idrottsböcker

I korthet består boken av följande kapitel:

UNGA DOMINERAR RIDSPORTEN – här beskrivs Svenska Ridsportförbundets organisation och ungdomars möjlighet att kunna påverka ridsporten på olika nivåer. Kapitlet beskriver också den bästa vägen till en ledarkarriär inom ridsporten.

MÅL OCH VISIONER – belyser organisationens uppsatta mål och visioner samt hur dessa på ett naturligt sätt kan bli en drivkraft för ungdomssektionens arbete.

INVALD I US - Att bli utsedd till att vara med i ungdomssektionens styrelse är ett viktigt uppdrag. Uppgiften är att föra de unga medlemmarnas talan och stärka deras inflytande i föreningen. I kapitlet beskrivs formen för hur ett styrelsearbete kan se ut och vilka roller som vanligtvis finns i en styrelse. Kapitlet tar också upp gruppdynamik och hur en bra gruppkänsla kan skapas.

FRÅN IDÉ TILL AKTIVITET – Inom ridsporten saknas det sällan idéer. Det beror säkerligen på att vår sport erbjuder otroliga möjligheter på vad vi faktiskt kan göra i vår verksamhet. Kapitlet bjuder på konkreta tips på hur idéer kan spånas fram och på bästa sätt förverkligas till olika aktiviteter.

VERKSAMHETSÅRET - Ett år i en förening kallas för ett verksamhetsår. Många är de händelser som sker upprepas år efter år. Det här kapitlet guidar läsaren igenom ett verksamhetsår i föreningen och allt det arbete som sker bakom kulisserna och inte alltid syns utåt såsom; årsmöte, verksamhetsplan, valberedning och bokslut.

Boken avslutas med fakta kring mötesteknik samt ger konkreta tips på lämpliga aktiviteter som passar alla ungdomssektioner som vill sprida kunskap om hästar och hästhantering till stallets unga. Tillsammans kan ridsportens ungdomar visa att stallet är världens bästa plats! 


Senast uppdaterad: 2018-08-22

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons