Se, lyssna och säg ifrån om något inte är som det ska.
FOTO: Svenska Ridsporförbundet

Fler barn söker hjälp hos BRIS

2019-03-15

Fler barn och unga i samhället känner sig utsatta och kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Bris, som också är en viktig part i ridsportens trygghetsarbete.

Vi arbetar för en trygg ridsport och för att skapa ett klimat där man vågar säga ifrån om någonting inte är som det ska. En viktig och värdefull del i det arbetet är Bris, Barnens Rätt i Samhället, dit unga, föräldrar och ledare kan vända sig om man behöver stöd. 
BRIS står tillsammans med Riksidrottsförbundet bakom Barnens spelregler, som också är ridsportens spelregler.

Under 2016-2018 ökade det totala antalet kontakter till Bris med 8 procent, visar en ny rapport. Rapporten bygger på 77 500 telefonsamtal, chatt och mejl från barn och unga i hela samhället till Bris under åren 2016-2018, samt aktuell forskning. Den tar upp de 10 vanligaste ämnena som barn och unga söker stöd för, allt från psykisk ohälsa, familjekonflikter, funderingar kring att vara ung, till kärlek och vänner.  

Det vanligaste ämnet när barn söker stöd hos Bris har genomgående varit psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld, övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag med familjen och skolan. En slutsats i rapporten är att barns utsatthet i skolan har ökat och att många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta

– Bris får varje dag ta del av barn och ungas berättelser om utsatthet i vardagen. Det handlar om ångest som förlamar och skrämmer, om att inte längre orka leva, frågor om var gränsen för övergrepp och kränkningar går och om att barn och unga inte vet var de kan få stöd. Det är allvarligt och samhället behöver organiseras så att barn får stöd i att hantera alla de påfrestningar livet kan innebära, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris. 

– Sverige är på många sätt ett bra land för barn, och det är positivt att barn söker kontakt och stöd. Samtidigt visar rapporten på en oroande utveckling inom flera områden, inte minst kring svårigheterna att få stöd. 

Läs pressreleasen från Bris

Läs hela rapporten

Svenska Ridsportförbundet arbetar aktivt för en ridsport där alla kan trivas och känna sig trygga. Det är viktigt att sätta igång samtal om svåra frågor och på olika sätt jobbar vi för ett klimat där man vågar säga till och ta hjälp om något inte är som det ska.

- Vi har ett ansvar och måste våga prata om de här frågorna, säger Elin Gustavson, vice ordförande i Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion.

Här kan du läsa om vårt trygghetsarbete och det ”Trygg i stallet”-material som nyligen uppdaterats och skickats ut till alla våra föreningar.

BRIS stödtelefon för unga (under 18 år)           116 111
BRIS stödtelefon för vuxna om barn                 077 150 50 50
BRIS stödtelefon för idrottsledare                     077 440 0042
Självklart kan du vara anonym!

Det går också bra att mejla och chatta med BRIS. Läs mer på bris.se

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons