Catrine Andersson, Svenska Ridsportförbundet och Li Åsebring, Stiftelsen Friends.

Nytt projekt utvecklar unga ledare

2019-05-03

Ridsporten fostrar unga ledare och tack vare projektet Trygga Ledare får fler ungdomar möjlighet till stöd och utveckling i sin ledarroll.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends och finansieras via Hugo Stenbecks Stiftelse. Det ska pågå under tre år och syftar till att förstärka den positiva sociala miljön inom ridsporten. Projektet ska arbeta för att skapa trygga miljöer och ge unga ledare utrymme att växa och stanna inom ridsporten.

Catrine Andersson, Svenska Ridsportförbundet, är projektledare tillsammans med Li Åsebring, metodutvecklare vid Stiftelsen Friends.
-Vi ska tillsammans arbeta för den positiva sociala miljön inom ridsporten, genom att stärka ridsportens ledare i hur de kan främja lika rättigheter, icke-diskriminering och en inkluderande kultur för ridsportens barn och ungdomar, säger Catrine Andersson.

En modell och verktyg för mentorskap, med stödjande och stöttande strukturer ska ge unga ledare möjlighet att bli stärkta i sitt eget ledarskap, Det trygghetsmaterial som finns sedan tidigare ska lyftas fram för både ledare och enskilda medlemmar.
-Tack vare Hugo Stenbecks Stiftelse och samarbetet med Stiftelsen Friends kan vi aktivt arbeta för att ytterligare förankra och förstärka trygghetsarbetet inom ridsporten, säger Catrine Andersson.

Första steget i projektet är en nulägesanalys för att få fram dagens ledares erfarenheter, styrkor och behov. En enkät skickas i dagarna till cirka 2000 unga och vuxna ledare inom ridsporten, som på olika sätt möter barn och unga i sin ledarroll. Baserat på resultatet kommer en långsiktig plan att tas fram och så småningom forma träffar i mentorskap för ledare inom ridsporten.

Stallet är en jordnära ledarskola

  • Umgänget med hästar utvecklar handlingskraft och lär unga ansvar. Ridsportens ledarskola ger kunskaper som är användbara även utanför stallbacken.
  • Forskning visar att stallet och umgänget med hästar kräver en tydlighet och ansvar som fostrar till handlingskraft.
  • Många ledare inom privat och offentlig sektor har ett förflutet inom ridsporten.

Forkningsrapport ”Stallet – en jordnära ledarskola” 

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons