Nominera nu till Ridsportens Trygghetspris.
FOTO: Svenska Ridsporförbundet

Nytt pris hyllar inkluderingssatsningar inom ridsporten

2019-09-05

För att uppmärksamma unga initiativ eller satsningar som bidrar till en mer inkluderande ridsport har vi instiftat ”Ridsportens trygghetspris” tillsammans med Hugo Stenbecks stiftelse. Nu kan du nominera kandidater till priset 2019.

”Trygga ledare” är en treårig satsning på ett tryggt och socialt klimat inom ridsporten som genomförs med stöd av Hugo Stenbecks Stiftelse. Satsningen ska bidra till en långsiktig utveckling av en stödstruktur där unga ledare inom ridsporten blir stärkta i frågor som rör trygghet och inkludering, genom mentorskap från vuxna ledare. Satsningen genomförs i samarbete med Stiftelsen Friends.

Genom ”Ridsportens Trygghetspris” vill vi uppmärksamma unga initiativ för en tryggare ridsport. Priset delas ut under Sweden International Horse Show i november. Resa och boende för två representanter från det vinnande initiativet ingår. 
Förutom den fina utmärkelsen och en pokal får vinnaren en skräddarsydd utbildning av Stiftelsen Friends som kan användas av föreningen/verksamheten för det vinnande initiativet.  Vi ser fram mot din nominering. 
Nominera senast 18 oktober.


Här hittar du nomineringsformuläret.


Kriterier för nominering

 • Nomineringen ska avse ett initiativ, en satsning eller liknande som främjar ett tryggt och socialt hållbart klimat för barn och unga inom ridsporten. Det kan vara en eller flera personer som står bakom eller har arbetat med insatsen.
 • Initiativet/satsningen ska ha en koppling till en verksamhet eller förening som är knuten till Svenska Ridsportförbundet.
 • Initiativet/satsningen ska vara påbörjat eller genomfört samt ha en plan för långsiktig hållbarhet.
 • Barn och unga ska ingå i den primära målgruppen.
 • Personen eller personerna bakom initiativet kan vara t o m. 26 år.
 • Nomineringen ska vara inskickad via avsett formulär senast den 18 oktober 2019.
 • Kontaktperson för det vinnande initiativet får besked senast 1/11 2019. 
 • Juryns beslut kan ej överklagas.

Bifoga gärna bild, film eller annan media till catrine.andersson@ridsport.se

Villkor
En jury som består av representanter från de olika organisationerna utser en vinnare av de initiativ som nominerats. Initiativet måste uppfylla kriterierna ovan.

Nomineringen skickas ska innehålla:

 • Namn & startdatum för initiativet samt en kontaktperson (namn, nummer och e-mail)
 • Namn på den förening eller verksamhet som initiativet är knutet till.
 • Kort beskrivning av idé, mål, syfte och målgrupp.
 • Kortfattad plan för långsiktig hållbarhet.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons