Trygg i stallet

I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing, rädsla och kränkningar.

Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektionen (CUS) har tagit fasta på att klimatet i våra stall är god – men kan bli bättre. Arbetet med trygghetsfrågor har skett på bred front i flera år, nu är det dags att ta nästa steg!

Vi har tagit fram en verktygslåda fylld med material och konkreta verktyg som ska fungera som inspiration i ert fortsatta arbete för att alla ska känna sig trygga i stallet. Med trygghetsfrågor menar vi frågor som rör trygghet, trivsel och likabehandling, hur vi i alla led arbetar förebyggande mot kränkningar och utanförskap och därigenom främjar en trygg och jämlik miljö. Målet är att med hjälp av verktygslådan skapa uppmärksamhet och engagemang kring frågorna.

Vi hoppas att det här kan vara ett led i hur vi tillsammans kan göra så att ännu fler känner sig trygga i stallet!

Verktygslådan har skickats ut till samtliga föreningar. Lådan går också att beställa till självkostnadspris genom att sätta in pengar på Svenska Ridsportförbundets bankgiro 167-5115.

Ange objekt 1006, föreningens namn och antal lådor ni vill ha samt referens "Trygg i stallet". Pris: 200 kronor/låda (inklusive frakt)

Skicka också ett mail till Hanna Danewid, hanna.danewid@ridsport.se där ni anger leveransadress.

Läs mer om Verktygslådan i menyn till vänster.

Har ni frågor eller funderingar om Trygg i stallet är ni välkomna att kontakta Hanna Danewid, hanna.danewid@ridsport.se

Förutom ridsporten är även organisationerna SISU Idrottsutbildarna och Friends (inriktning idrott) med i arbetet, båda med stor, gedigen kunskap inom området. 


Senast uppdaterad: 2018-06-15
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons