FOTO: Ingrid Flygare

Vems är ansvaret?


Som ledare är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Det gäller för alla ledare i stallet.

Vi vill uppmuntra alla våra ledare att vara modiga och agera om något händer. Men vi vill samtidigt vara noga med att ansvaret för arbetet med trygghetsfrågorna ligger på de vuxna i stallet. Du som ung ledare kan göra styrelsen och andra ledare i föreningen uppmärksamma på eventuella problem – men där slutar ditt ansvar.

"Vi eftersträvar ett engagerat ledarskap och ett positivt bemötande av alla människor. Ledarskapet handlar om helheten – att få både hästen och människan att utvecklas och må bra". Ur Ridsporten Vill

Behöver du stöd och hjälp med att komma vidare i arbetet med trygghetsfrågor hänivsar vi er till följande organisationer:

SISU Idrottsutbildarna
Ert lokala SISU distrikt kan ge er hjälp och stöttning i arbetet. Värdefullt  heter deras satsning på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att få idrottsföreningar runt om i landet att samtala och fundera över vad som är vikigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten.Här kan du läsa mer om Värdefullt. 

Friends
Organisationen Friends arbetar med att skapa en idrott där barn och ungdomar kan utvecklas och trivas. Här kan du läsa mer om deras arbete och hur de kan hjälpa din förening.

Rädda barnen – föräldrastöd:
Telefonnummer: 020-786 786 E-post: foraldrar@rb.se
Läs mer

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor
På deras sida Gråzon Gränsfall Glasklart hittar du tips på hur din förening eller du som ledare kan arbeta för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp.Senast uppdaterad: 2016-09-20

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons