FOTO: Mikael Sjöberg

US – Ungdomssektionen i din förening

Alla föreningar som är med i Svenska Ridsportförbundet ska ha en ungdomssektion (US).

Föreningar, liksom ungdomssektioner, kan fungera lite olika. Exempelvis kanske en förening bedriver ridskola medan en annan är mer inriktad på tävlingsverksamhet.

Själva föreningen är alltid ideell, vilket betyder att föreningen ska verka för medlemmarnas intressen och medverka till att alla känner sig välkomna. Varje förening ska ha en US och varje US ska ha en styrelse. Alla medlemmar under 26 år tillhör automatiskt US.

Varje US i en förening har en ordinarie ledamot och en suppleant i föreningens styrelse. Det är vanligast att US ordförande har en av dessa platser. US representanter medverkar i styrelsens arbete och beslut inom alla områden, inte bara ungdomsfrågor. Se till att använda de platserna, här har ni möjlighet att påverka och förändra det ni tycker är viktigt!


Senast uppdaterad: 2014-10-30

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons