Kom igång med er ungdomssektion!

Ofta är det styrelsen i US som hittar på aktiviteter och ser till att de blir av men alla ungdomar under 26 år är med US och kan vara med och hjälpa till.

Finns det ingen US-styrelse i er klubb kan ni enkelt bilda en. Kalla ungdomarna som är med i klubben till ett möte. Det kan ni göra genom att sätta upp lappar i stallet, ridhuset och/eller cafeterian. Dessutom kan ni få med det på klubbens hemsida och i klubbtidning eller nyhetsbrev om det finns. Sätt ett datum minst ett par veckor framåt så alla hinner se det.

På mötet väljer ni en styrelse:

Ordförande – ser helheten och är den som leder och driver framåt.

Vice ordförande – fungerar som ett stöd för ordförande och träder in som ersättare om ordförande inte kan närvara.

Sekreterare –har koll på vilka frågor som ska beslutas och vad som har beslutats. Du är också den som sammanfattar möten och beslut på papper, att skriva protokoll.

Kassören – har som uppgift att hålla koll på US kassa, det vill säga pengarna. Kassören ska kunna rapportera om vilka pengar som betalas ut eller kommer in och vad som finns kvar i kassan.

Övriga ledamöter är med på möten och hjälper till med olika uppgifter.

Styrelsen har möten så sällan eller ofta ni tycker att det behövs, för att planera och samordna aktiviteter.

I Dokumentbanken under stadgar hittar ni Svenska Ridsportförbundets arbetsordning för ungdomssektioner.


Senast uppdaterad: 2012-02-21

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons