Förberedande Ungdomsledarekurs

Kursen vänder sig till ungdomar 11-14 år syftar till att ge en inblick i vad ledarrollen inom ridsporten innebär och hur man kan fungera som en bra förebild och god kamrat i stallet.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått:

  • inblick i vad det innebär att vara ledare och förebild
  • insikt i Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • insikt i betydelsen av att bidra till en trygg och trevlig social miljö
  • kännedom om hur man som enskild medlem kan påverka i en förening

Kursen kräver inga förkunskaper utan kan ses som ett första steg innan Ungdomsledarutbildningen. Ansökan till kursen sker genom respektive förening till distriktet, som i sin tur fördelar de sökande på antal platser.


Senast uppdaterad: 2017-09-21

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons