Kalmar Hästsportklubb tog emot priset som årets ungdomssektion 2017.

Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion

Ledare är viktiga förebilder som står för både trygghet, inspiration och kunskap i föreningen. Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar har tusentals unga ledare som gör en ovärderlig insats för svensk ridsport.

För att uppmuntra unga ledare inom ridsporten har den Centrala Ungdomssektionen, instiftat två stipendier till Årets Ungdomssektion och Årets Ungdomsledare.

Sedan 1998 har Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion CUS, årligen delat ut stipendium till Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion. Genom stipendiet vill CUS lyfta fram och synliggöra unga ledare som gör goda ledarinsatser inom ridsporten.

Årets Ungdomsledare erhåller ett stipendium på 7 500 kr som ska användas till någon form av ledarutbildning. Stipendiet till Årets Ungdomssektion är på 15 000 kronor och ska användas till ett projekt på klubben.
Stipendierna tas emot på scen i arenan under Sweden International Horse Show på Friends Arena.

Alla kan nominera!
Alla kan nominera via länken nedan. Kravet är att den som blir nominerad är medlem i en föreningen inom Svenska Ridsportförbundet och aktiv ungdomsledare i föreningen eller engagerad i ungdomssektionen. Två stipendier delas ut och det är Årets Ungdomssektion och Årets Ungdomsledare nomineringen ska vara oss tillhanda senast den 23 september 2018. 
NOMINERA HÄR 

Alla nomineringar går direkt till Svenska Ridsportförbundet som gör alla nomineringar anonyma och istället för namn på ledare eller förening så numrerar vi nomineringen, därefter skickar de vidare för en första uttagning i varje distrikt.
Distriktet väljer sedan ut en ungdomsledare och en ungdomssektion som blir distriktets vinnare! Den utvalda ungdomssektionen samt ungdomsledaren från varje distrikt får representera distriktet inför uttagningen av årets stipendier som den centrala ungdomssektionen utser.

Distriktet skickar sina utvalda kandidater genom att ange de nummer man anser vara årets ungdomsledare och ungdomssektion till:
hanna.danewid@ridsport.se, eller 
Ange Ungdomsledare samt nr.
Ange ungdomssektion samt nr.
Nomineringen från distrikten ska vara kansliet tillhanda senast 12 oktober 2018.
Vi hoppas få in nomineringar från alla distrikt

I början av 2019 arrangeras en stipendiekonferens där Centrala Ungdomssektionen bjuder in alla nominerade ungdomsledare och ungdomssektioner från respektive distrikt. Konferensen är mycket omtyckt och helt kostnadsfri för deltagarna, helgen bjuder på mycket inspiration, kunskap och utbyte av erfarenheter. Inbjudan skickas ut i November/december. 

Har ni frågor om stipendierna är ni välkomna att kontakta Hanna Danewid,
hanna.danewid@ridsport.se
0220-456 21


Senast uppdaterad: 2018-08-21

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons