Annons

FU-1

Kursen riktar sig dels till yrkesverksamma som vill ha kompletterande kunskap kring att arbeta med ryttare med funktionsnedsättning, dels till dem som kommer ifrån t ex daglig verksamhet, boenden,  är personlig assistent eller kanske anhörig.

Kursens syfte är att ge deltagarna en gemensam grund och kunskaper så att de kan vara behjälpliga vid och/eller bedriva verksamhet på klubben för ryttare med någon form av funktionsnedsättning. Kursen består av både en teoretisk del och en praktisk.

Kostnaden för kursen varierar, beroende på upplägg, faciliteter och gruppens storlek.

Ledarutbildningen FU-1 kan klubben själv genomföra

Föreningen kan själv, eller med stöd av distrikt/SISU, genomföra Funktionsnedsättning och delaktighet steg 1 (FU-1). Genom att sprida kunskap och förståelse om personer med funktionsnedsättning skapas förutsättningar för att göra ridsporten tillgänglig för alla.

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. 

Att leda ridverksamheten för ryttare med funktionsnedsättning kräver en hel del förberedelser. FU-1 ska därför dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning, dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Utbildningen kan genomföras som till exempel en studiecirkel/lärgrupp, lovaktivitet eller helgkurs. FU-1 kan med fördel samköras med andra ridklubbar i närheten och gärna med hjälp av SISU Idrottsutbildarna och/eller ridsportdistriktet. Det är bara fantasin som sätter gränser när kursen ska planeras!

Utbildningen kan även underlätta för att få fler på ridklubben att bli delaktiga i verksamheten, att hitta entusiasm och stärka de aktiva i vardagen. Syftet med utbildningen är inte att kunna olika funktionsnedsättningar på sina fem fingrar utan att öka förståelsen och minska rädslan för att möta människor med funktionsnedsättningar. Det handlar om att byta ut eventuella känslor av osäkerhet mot nyfikenhet.

Utbildningsmaterialet är målanpassat  för ledare inom ridsporten som vill arbeta med personer med funktionsnedsättning. Efter respektive steg i utbildningen (FU-1-3) får man ett intyg på att man har kompetens för att arbeta med personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen omfattar 15 lektionstimmar med följande innehåll:

  • Orientering kring olika funktionsnedsättningar
  • Hästens beteende och handhavande
  • Förberedelse inför ridlektion
  • Orientering kring ridhjälpmedel
  • Förflyttningsteknik vid upp- och avsittning
  • Praktisk övning

Målsättning med utbildningen är att ge en grundläggande orientering kring de vanligast förekommande funktionshindren i ridning för ryttare med funktionsnedsättning.

För mer information om Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning, kontakta Joanna Weisz, This is a mailto link, direktnr 0220-456 60