Annons

FU-3

FU-3 arrangeras av Svenska Ridsportförbundet och riktar sig till den som arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsnedsättning.

För att gå detta tredje och sista steg i ledarutbildningen "Funktionsnedsättning och delaktighet" krävs att man har gått de två tidigare (FU-1 och FU-2). Målsättningen med utbildningen är att ge en grundläggande orientering i instruktion och undervisning av ryttare med funktionsnedsättning.

Utbildningen innehåller främst pedagogik för ridlärare, ridlära och instruktionsmetodik, specialpedagogik samt ryttarens sits och inverkan. En viktig del av utbildningen är det erfarenhetsutbyte och nätverk som deltagarna skapar sinsemellan.

Kursen består av sex utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen med några månaders mellanrum. Mellan utbildningsblocken får deltagarna en hemuppgift, som består av att skriva en rapport kring ett av de ämnen som tagits upp under kursen. Rapporterna sammanställs sedan till ett inspirationskompendium som deltagarna kan ha stor nytta av i framtiden i den verksamhet de bedriver på hemmaplan.

Basutbildningen är obligatorisk från och med FU-3  och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildingen arrangeras.