IGEQ på träff i franska Saumur
FOTO: IGEQ

IGEQ - utbildningssamarbete över gränserna

2010-02-19

IGEQ International Group for Equestrian Qualifications, är internationell organisation för samordnande av yrkesprov och examinationer, och har en överenskommelse om hur olika länders utbildning och yrkesprov värderas i de andra medlemsländerna.

IGEQ, har skrivit ett samarbetsavtal med det internationella ridsportförbundet, FEI. Ett Meomorandum of Understanding undertecknades i januari 2010.


IGEQ, har redan ett antal år på nacken, organisationen bildades 1992 med Sverige som en av de drivande krafterna. Från och med i år kommer nu de två internationella organisationerna, IGEQ och FEI, närmare varandra.

IGEQ har 33 medlemmar och det är de nationella ridsportförbunden som är medlemmar.
Sverige har varit med från starten och är fortfarande en mycket aktiv medlem.
Ulf Wilken, Svenska Ridsportförbundet, är ordförande i IGEQs styrelse, och Svenska Ridsportförbundets Ridskole och Utbildningssektion håller regelbunden kontakt med organisationen.

IGEQ delar in utbildningsnivåerna i tre trappsteg, Level I till III.
Ridlärare i medlemsnationerna kan ansöka om ett internationellt pass i den level som motsvarar deras utbildning. Det internationella systemet stämmer väl in med det svenska, och med det nya systemet för titlar som införs 2010 är anpassningen till IGEQs nivåer ännu tydligare.

Tack vare anpassningen mellan medlemsnationerna kan ridlärare inte bara söka arbete med det internationella passet, det går även att vidareutbilda sig både internationellt och på hemmaplan utan att behöva starta från steg I.

I arbetet med att harmonisera yrkesprovsystemen bjuder IGEQ in examinatorer för yrkesprov i medlemsländerna till gemensamma träffar. På träffarna är det ett livligt erfarenhetsutbyte och diskussioner och syftet är bland annat att komma överens om en gemensam lägstanivå för varje level.

Elisabet Lundholm, Anita Jonsson och Ann Margrethe Andersson var med på en träff i Storbritannien förra året.

Sverige var en av de drivande nationerna när IGEQ bildades
På IGEQs hemsida http://www.igeq.org/ kan du läsa mer om det internationella passet och om organisationen

 


 

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons