GY11 och ridsporten

2010-05-18

Gymnasiereformen 2011 – GY11 – och ridsporten. För de utbildningar där ämnet specialidrott ingår berörs dessa i den nya gymnasiereformen av förändringar från och med 2011.

Det är Skolverket som formellt fattar beslut om var nationella godkända idrottsutbildningar får anordnas och hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Mer information finns på skolverkets hemsida www.skolverket.se

Inom idrottsrörelsen är det idag många idrotter som har gymnasieutbildningar där specialidrotten ingår. Vi kommer löpande att lämna den information som vi mottagit till intresserade. I dagsläget har vi följande information att ge:

Skolverkets information
26§ En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med det specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen.
Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet. (Not 1)

27§ En kommun får ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning. Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.

28§ Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Av beslutet ska det framgå vid vilken skola utbildningen ska anordnas. Beslutet ska gälla i sex år.

29§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till programmen gäller bestämmelserna i 6 kap.

Not 1.  Certifiering av ett specialidrottsförbund krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till Skolverket om att få ge utbildning där ämnet specialidrott ingår.
Samtliga idrotter kommer från Riksidrottsförbundet (RF) att följa samma kriterier för certifiering. Dessa kriterier kommer att vara klara senast 1 juni 2010 och dessa publiceras då på www.ridsport.se

Notera gärna följande datum:
17 maj Skolverket publicerar förslag till ämnesplan för ”Specialidrott” på sin hemsida. Skolverket fastställer ämnesplanerna i oktober 2010. 

1 juni På SvRFs webb publiceras certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning - Klicka HÄR.

15 augusti Sistan datum att lämna ansökan till SvRF för certifiering enligt ovan

15 sept.  Sista datum för SvRF att lämna utlåtande och underlag för beslut till Skolverket

31 oktober Beslut lämnas av Skolverket. Beslutet skall gälla sex år förutsatt att huvudmannen kan leva upp till certifieringskraven utifrån årligt genomförda utvärderingar.

 

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons