FOTO: Mikael Sjöberg

Villkoren för idrottsgymnasierna ses över

2019-06-27

Utbildningsminister Anna Ekströmhar träffat representanter för Riksidrottsförbundet, Skolverket och Skolinspektionen samt ett antal skolhuvudmän för att tala om idrottsutbildningar i gymnasieskolan.

Under mötet informerade ministern om att regeringen nu kommer att avsätta resurser för att arbeta vidare med frågan på Utbildningsdepartementet.

Skolverket lämnade förra året en hemställan till Utbildningsdepartementet att man ville ha en översyn av bland annat idrottssatsning på elitnivå i kombination med studier. För ridsporten innebär det den diskussion om NIU och behovet av häst för eleverna som förekommit senaste åren.

– Min ambition är att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera elitsatsning med gymnasieutbildning. Samtidigt ser vi att det i dag finns flera problem med de gymnasiala idrottsutbildningarna, inte minst när det gäller grundprinciper som avgiftsfri skolgång och lika tillgång till utbildning. Detta var ett viktigt samtal, och nu tar vi de berörda parternas kloka synpunkter vidare för att komma fram till hur vi kan möta utmaningarna och säkra kvalitet, likvärdighet och kostnader för idrottsutbildningar i gymnasieskolan, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

- Det här är ett viktigt steg i rätt riktning, och det är positivt att frågan nu får prioritet och finns med på politikernas agenda, säger Daniel Bergqvist, Svenska Ridsportförbundet, som bland annat har NIU och utbildningsfrågor på sitt bord.
- Det är viktigt att man ser över förutsättningarna för ungdomars idrottande i kombination med gymnasiestudier. 

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons