Utbildningsgång för domare inverkansridning

Målet är att få en samstämmig och välutbildad domarkår för samtliga kategorier av hopptävlingar, såväl ridhäst som ponny.

Kategori-indelning och behörighet

Domare/inverkansridning

Inverkansdomare A
Får döma inverkan i alla klasser

 • ålder lägst 25 år
 • ridlärare lägst SRL II eller lägst B-tränare i hoppning.
 • ska ha verkat som inverkansdomare B i lägst 4 år

Ridlärare SRL ll eller högre och B-tränare i hoppning eller högre kan direkt genomgå utbildningen för att bli inverkansdomare A.

Inverkansdomare B
 Får döma inverkan i högst 1,25 hoppning/Lätt A + 5 cm
 

 • ålder lägst 21 år
 • ridlärare lägst SRL I eller lägst C-tränare i hoppning. 
  Utbildningsgång för inverkansdomare B är densamma som för inverkansdomare A.

För att gå från nivå B till A: 

 • ha verkat som inverkansdomare B i lägst 4 år
 • ha dömt minst 2 klasser/år. Det räknas som halv klass att ha biträtt ordinarie domare/inverkansridning.
 • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år
 • ha aktiverat sin förbundslegitimation
 • samt genomföra nytt examinationsprov

Ridlärare SRL ll eller högre och B-tränare i hoppning eller högre kan direkt genomgå utbildningen för att bli inverkansdomare A

Utbildningsgång

Steg 1
Endagskurs enligt utbildningsplan med teoretiskt och praktiskt innehåll.

Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst två tävlingar. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.

Steg 3
Endagskurs enligt utbildningsplanen med teoretiskt och praktiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger domarkompetens.

För utbildningen av domare/inverkansridning ansvarar av Svenska Ridsportförbundets (SvRF:s) hoppkommitté utsedda utbildare.
Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av utbildarna.

Behållande av auktorisation
För att behålla sin auktorisation måste inverkansdomare:

 • ha dömt minst 2 klasser/år. Det räknas som halv klass att ha biträtt ordinarie domare/inverkansridning.
 • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.
 • ha aktiverat sin förbundslegitimation.

Berövande av auktorisation
Domare/inverkansridning kan av SvRF, om synnerliga skäl föreligger, fråntas sin auktorisation.

Förbundets utbildare

Margareta Bäckström margareta.backstrom@telia.com 070-6641717

Björn Carlsson bjorne.src@gmail.com 0705-712225

Helena Feuk manfieldfarm@gmail.com 070-5859144

Maria Gretzer mariagretzer@hotmail.com 070-5312553

Anna-Clara Pettersson equiclaris@gmail.com 0737-220 204

Annelie Wetterström  wetterstroem@hotmail.com 076-0070944


Senast uppdaterad: 2019-04-04

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons