Annons

    Hem / Utbildning / Yrkesutbildningar / Ridlärare

Hästen som yrke - Ridlärare

Svenska Ridsportförbundet strävar efter att all verksamhet inom ridsporten sker under ledning av utbildade ledare och ridlärare. Svenska ridlärare arbetar för bra säkerhet och god hästvälfärd.

Diplomerad Svensk Ridlärare finns på tre nivåer I , II och III, där III är den högsta nivån. Utöver dessa finns hedersutnämningen Svensk Fellow (läs mer nedan).

I arbetet ingår bland annat hästhållning, utbildning av ryttare och hästar med mer. Du hittar  det i kompetensbeskrivningen för respektive nivå (se nedan). Diplomerad Svensk Ridlärare behärskar ridning, undervisning och hästutbildning i dressyr, hoppning och terräng samt viss körning.

För att tituleras Diplomerad Svensk Ridlärare ska godkänt yrkesprov och viss praktik genomföras. Vad som gäller för yrkesprov hittar du här.

Vill du pröva yrket så finns ridledarutbildningen som en introduktion.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets utbildningar till Ridledare och Ridlärare. Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildningen arrangeras.

Hästsportens Folkhögskola finns utbildningar inom ridsporten

Lista över godkända ridlärare 

Diplomerade ridlärare (pdf)

Fortbildning för ridlärare och tränare

Inbjudningar till central fortbildning finns här

Inbjudningar till regional fortbildning finns här

Information om fortbildning 2020/2021

Fellow

Svensk ”Fellow” är den finaste titel en aktiv inom ridskole- och ridsportens utbildningsvärld kan uppnå. Titeln går inte att uppnå på annat sätt än utnämning. Det är Svenska Ridsportförbundets Ridskole – och Utbildningssektion tillsammans med Ridlärarrådet som utser en ”Fellow”.

En "Fellow" inom Svenska Ridsportförbundet kännetecknas av följande;

  • Ridläraren har en formell kompetens på högsta nivå
  • Ridläraren har varit mångårigt och framgångsrikt verksam inom ridsporten, främst inom ridskoleverksamheten.
  • Ridläraren är minst 40 år gammal.

Fakta 

Utbildningssystemet grundas på ett internationellt system som används av International Group for Equestrian Qualifications, (IGEQ), med 31 medlemsländer. 
IGEQ är en organisation som har arbetat fram en internationell standard för utbildningsnivåer inom ridsporten.

Erbjudande - Strongvoice

Erbjudande till diplomerade ridlärare