Annons

    Hem / Utbildning / Yrkesutbildningar / Tränare / Central fortbildning

Central fortbildning

En fortbildning ska enligt ramverket pågå minst sex timmar för att den ska räknas som fortbildning. Under våren 2021 arrangeras några kortare centrala inspirationsträffar. Referensgruppen för ridlärar/tränarutbildning har beslutat att om man deltar på tre inspirationsträffar (två timmar/träff), kan det räknas som en fortbildning.

Planerade centrala fortbildningar för licensierade tränare och diplomerade ridlärare.

6 februari, digitalt ridlärar/tränarkonvent - Fortbildning för diplomerade ridlärare och licensierade tränare.
Tema: Hästens välfärd
Moderator: Elisabet Lundholm
Föreläsare: Maria Teres Engell, Elin Hernlund, Jenny Yngvesson, Sofie Viksten och Maria Eriksson.
Information och anmälan