Annons

    Hem / Utbildning / Yrkesutbildningar / Tränare / Central fortbildning

Central fortbildning

En fortbildning ska enligt ramverket pågå minst sex timmar för att den ska räknas som fortbildning. Under våren 2021 arrangeras några kortare centrala inspirationsträffar. Referensgruppen för ridlärar/tränarutbildning har beslutat att om man deltar på tre inspirationsträffar (två timmar/träff), kan det räknas som en fortbildning.

Planerade centrala fortbildningar för licensierade tränare och diplomerade ridlärare.

11 oktober, Strömsholm - Fortbildning för licensierade Master, A och B-tränare i dressyr samt Ridlärare Level III och Fellows.
Tema: Hästens form i olika stadier samt fokus på rörelser i lilla rundan för grund till bra GP
Kursledare: Louise Nathhorst och Elisabet Lundholm
Information och anmälan