Annons

    Hem / Utbildning / Funktionärsutbildning

Funktionärsutbildning

Grundläggande funktionärsutbildningar anordnas av distrikten, så är du intresserad av att börja en utbildning kontaktar du i första hand ditt distrikt.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets funktionärsutbildningar. Sökande ha gått Basutbildningen innan annan utbildning påbörjas. 

Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildningen arrangeras.

I menyn till vänster hittar du information om domar- och banbyggarutbildningar i de olika grenarna.

Domararvoden 2020

Förbundslegitimation 2021 och 2022
Beställs i TDB och kostar 825 kr för 2021.
Förbundslegistimationen för 2022 är subventionerad och kostar 600 kr. 

I funktionärslegitimationen ingår fortbildning, tävlingsreglemente vartannat år i aktuell gren och möjlighet att beställa kläder från funktionärskollektionen.

Information om fortbildning och funktionärslegitimation 2020/2021

Internationella funktionärsutbildningar

Sök funktionär i TDB