Annons

  Hem / Utbildning / Funktionärsutbildning / Domare inverkansridning

Domare inverkansridning

Inverkansdomare A 

Får döma inverkan i alla klasser

 • ålder lägst 25 år
 • ridlärare lägst SRL II eller lägst B-tränare i hoppning.
 • ska ha verkat som inverkansdomare B i lägst 4 år

Ridlärare SRL ll eller högre och B-tränare i hoppning eller högre kan direkt genomgå utbildningen för att bli inverkansdomare A.

Inverkansdomare B

Får döma inverkan till och med regional nivå 

 • ålder lägst 21 år
 • ridlärare lägst SRL I eller lägst C-tränare i hoppning. 
  Utbildningsgång för inverkansdomare B är densamma som för inverkansdomare A.

För att gå från nivå B till A: 

 • ha verkat som inverkansdomare B i lägst 4 år
 • ha dömt minst 2 klasser/år. Det räknas som halv klass att ha biträtt ordinarie domare/inverkansridning.
 • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år
 • ha aktiverat sin förbundslegitimation
 • samt genomföra nytt examinationsprov

Ridlärare SRL ll eller högre och B-tränare i hoppning eller högre kan direkt genomgå utbildningen för att bli inverkansdomare A

Utbildningsgång

Steg 1
Endagskurs enligt utbildningsplan med teoretiskt och praktiskt innehåll.

Fyll i intresseanmälan här

Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst två tävlingar. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.

Steg 3
Endagskurs enligt utbildningsplanen med teoretiskt och praktiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger domarkompetens.

För utbildningen av domare/inverkansridning ansvarar av Svenska Ridsportförbundets  hoppkommitté utsedda utbildare.
Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av utbildarna.

Behållande av auktorisation

För att behålla sin auktorisation måste inverkansdomare:

 • ha dömt minst 2 klasser/år. Det räknas som halv klass att ha biträtt ordinarie domare/inverkansridning.
 • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.
 • ha aktiverat sin förbundslegitimation.

Berövande av auktorisation

Domare/inverkansridning kan av Svenska Ridspportförbundet, om synnerliga skäl föreligger, fråntas sin auktorisation.

Förbundets utbildare

Margareta Bäckström This is a mailto link 070-6641717

Björn Carlsson This is a mailto link 0705-712225

Helena Feuk This is a mailto link 070-5859144

Maria Gretzer This is a mailto link 070-5312553

Anna-Clara Pettersson This is a mailto link 0737-220 204

Annelie Wetterström  This is a mailto link 076-0070944